Midthøgde og Søndre Rennsenn VelKontingent 2021

Innbetaling av kontingent på kr. 2000,- for 2021 innbetales uoppfordret til:

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel v/ Ida Rød Fredriksen.

Betal kr. 2000,- til konto 7143.20.47215
eller
Vipps til Midthøgde og S.Rennsenn Vel

Merk innbetalingen mer din hytteadresse og kontingent 2021.

Ta gjerne kontakt til post@rennsenn.com hvis du har spørsmål.


Oppdatert 27.03.2021


Dugnad lørdag 21. august kl 1000

Vi møtes som vanlig nederst i Brimbakken hvor oppgaver blir fordelt.

 • Det skal ryddes for trær og  annen
      vegetasjon 3-5 m fra veikanten
      langs veien.
 • Lappe hull i veibanen med subus
      masser.
 • Rense og grave ut avløpsrenner.
Ta med det du har av nødvendig utstyr som kantklipper, motorsag, spader, krafser, hagesakser og trillebårer.

Hvis Corona tillater det, blir det kanskje et sosialt samvær etter dagens innsats.

Styrets kontaktperson for dugnaden:
Tore Møller, 907 72 140

PS:
Minner om vedtaket fra årsmøtet i 2019 om frivilling innbetaling på  kr. 100,- til velet dersom du ikke kan delta på våre dugnader.

Oppdatert 27.05.2021


Fjellstafetten 2021
Turmålene for Fjellstafetten 2021 er nå lagt ut.
Noen "gamle travere" og noen mindre kjente topper er på listen. Her er det turer med vanskelighatsgrad som kan passe for alle, både liten og stor.

Det er premie for alle som har klart 10 topper.

 1. Øystre Rasletinden (2010moh)
 2. Fisketjednnuten (1527 moh)
 3. Urekkollen (1228 moh)
 4. Heimre Kjølafjellet
 5. Javnberget
 6. Gravfjelletheimre punkt
 7. Høge Berget
 8. Fullsennknatten
 9. Etnlikampen
10. Nørre Saurshøgde
11. Rabalsmellin (1111moh)
12. Perstølshaugen (1042moh)


Oppdatert 07.06.2021

Skiløyper i Øystre Slidre

Kommunen har nylig lansert en ny brosjyre som gir overskt over alle løyper i kommunen.

Det er et stort kart, så om du ønsker å ha det på papir vil nok størrelse A3 være det beste.

Dessverre er ikke omleggingen av løypa ved Buahaugen kommet med i denne versjonen av kartet. 

Du finner mer informasjon her

Oppdatert 06.01.2021


Svar fra hytteforeninger og hyttevel
som representerer deltidsinnbyggerne

Foruten vårt eget vel, har øvrige hyttevel i kommunen gått sammen om å gi en høringsuttalelse til "Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032".

De samarbeidene vel og hytteforeninger er:

Beitostølen Hytteforening, Øyangen Vel, Garlivegen Hytteeierforening, Rensend Vel, Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel, Luskeråsen Vel, Blilie Hytteforening, Javnlie Hytteforening, Vangsjøen Vel,Ole og Hedalen Vel, Juvike Vel.

Dokumentet finnes her.

Oppdatert 10.01.2021Stølskonsert 2021
15. og 16. juli

(Klikk på bildet for større versjon)

Antall aktive støler i område går stadig nedover.
De aktive stølene er viktig for
hytteområdene i Øystre Slidre, og er med på å gi
de sitt særpreg.

Arrangørene ønsker derfor å rette fokus mot
tradisjonen rundt det å drive med stølsdrift, og de
som fortsatt driver det.

Vi ønsker også at dette skal være et treffpunkt for
alle som har interesse for landbruket, og vil lære
mer eller bare være sosial og høre god musikk. 

Stedet er Vestheim-stølen.
Adressen er Rensend 8, 2940 Heggenes.

Informasjon om billetter er lagt ut her:
Oppdatert 27.05.2021


Veien til Midthøgde er utbedret

Bilder som viser resultatet etter graving
og steinsetting i skråningen.


Klikk  her for flere bilder


Oppdatert 17.10.2020

Trygg jule- og nyttårshelg i Øystre Slidre–
Tilråding om bruk av munnbind
.


Øystre Slidre kommune er oppteken av å sikre innbyggarar, deltidsinnbyggarar og gjester ei trygg jule- og nyttårshelg i kommunen. Vi ber alle setja seg inn i dei generelle råda som nasjonale helsestyresmakter har kome med.

Å følgje desse råda nøye er det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av covid-19 viruset.

Vi venter stor tilreising til kommunen i samband med jul og nyttårsfeiringa.

Mange tilreisande kan gjere det vanskeleg å halde meteren særleg i sentrum og i butikkane.

Der det ikkje er mogleg å halde meteren tilrår vi bruk av munnbind for alle over 12 år.

Det er viktig å minne om at munnbind ikkje erstatter dei andre viktige smitteverntiltaka vi no kjenner så godt:

 • Pass på å halde avstand
 • Hugs å sprite hende, eller vaske hendene grundig med såpe og vatn
 • Det aller viktigaste: Halde deg heime om du er sjuk

Tilrådinga er i samsvar med råda frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Innlandet.

Vi ønskjer alle som oppheld seg i Øystre Slidre ei god jul og eit godt nytt år.

Helsing
Odd Erik Holden, ordførar
Jostein Aanestad, rådmann
Arild Jacobsen, kommuneoverlege

Oppdatert 22.12.2020


Ny brøyteavtale:

Det er inngått ny 3-årig avtale for brøyting med Erik Onstad.
Avtalen gjelder for 2018-2021.

Med mindre annet er avtalt med den enkelte hytteeier, brøytes tilførselsveiene til de enkelte hyttene samtidig med brøyting av fellesveiene når snødybden er over 10 cm.

Det brøytes fra første snøfall til ut april måned.

Brøyting av den enkeltes tilførselsvei, parkeringsplasser og delt tilførselsvei prises etter antall løpemeter.
Styret har delt opp i 5 lengder, med hver sin prisklasse.

Pris pr. tur:
Klasse A : Under 50 lm                   44,- kr.
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm      69,- kr.
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm    81,- kr. Klasse D : Mellom 150 – 250 lm    94,- kr.
Klasse E : Over 250 lm                  100,- kr.
Parkeringsplass:        Inngår i brøytet lm.

Fakturagebyr
(engangsgebyr ved fakturering)   38,- kr.

Når det gjelder delt tilførselsvei, må hytteeierne selv ta kontakt med Erik Onstad for riktig prising og kostnadsfordeling.

Kontaktinformasjon:
Erik Onstad
Mobil : +47 918 17 969
Mail : erik.onstad@hotmail.no
Oppdatert 05.11.2018
Samarbeidsavtale med
Øystre Slidre kommune

De fleste hyttevel og hyttelag har nå gått sammen og inngått en samarbeisavtale med Øystre Slidre kommune.

 Det legges opp til to møter med kommunen pr. år hvor planer (kommuneplaner, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere samt investering og drift av infrastruktur knyttet til hytte-områdene som f.eks. vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd blir tema.

Les mer på kommunens hjemmeside
18.11.2019: Referat fra møte nr. 1.
25.05.2020: Referat fra møte nr. 2.
Oppdatert 06.06.2020
Flag Counter