Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel


Gladmelding!

Mellad'n bestiller ny løypemaskin
Mer informasjon her.

Oppdatert 31.08.2021
NY BRØYTEAVTALE:

I år ble det sendt ut 4 invitasjoner ifm anbud på snøbrøyting i vårt område. En aktør trakk seg, tre sto igjen hvorav den ene besvarte kun deler av invitasjonen. Da sto vi igjen med kun to seriøse, fullverdige besvarelser.

Erik Onstad kommer klart best ut ifht pris til tross for økte priser, og vi må påregne økte utgifter ifm snøbrøyting fremover. Forrige sesong kom en del klager, men etter å ha formidlet dette videre til EO, ble brøytingen klart forbedret. Vi håper det forsetter slik og at evt klager rapporteres styret v/ Tore Møller.

Pris for sideveiene er:
Kl A (150 meter) kr 40 pr tur
Kl B (50-100 meter) kr 60 pr tur
Kl C (100-150 meter) kr 70 pr tur
Kl D (150-250 meter) kr 80 pr tur
Kl E (over 250 meter) kr 90 pr tur

Erik Onstad er pålagt å rapportere antall kjøringer hver måned og skal ta særlig hensyn til kryssende skiløyper.

Oppdatert 30.08.2021Feiing av piper for fritidsboliger:

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner i boliger og fritidsboliger blir feiet ETTER BEHOV, som regel hvert 4. år.
Det 
er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn. 

Brannvesenet i Valdres opplyser at piper i vårt område planlegges utført i tidsrommet 2022-2024. Hvis man anser at tidligere feiing er nødvendig, kan man sende inn en forespørsel til:

kjell.ivar.haugen@valdresbrannvesen.no

De vil da vurdere «søknaden» og evt komme tidligere, særlig dersom det er behov blant flere i samme område.  

For mer info:

Oppdatert 26.08.2021
Ingen postombæring i år

Det blir ikke organisert postombæring i sommer. Det er mulig å hente post på Coop Heggenes.
Da adresseres det på følgende måte:

 Fornavn Etternavn, Stopp 8
 C/O Coop Heggenes
 PB.34,
 2939 Heggenes

Husk å krysse av for «Poste Restante» når man oppgir adressen. For dette er postnummer 2939 korrekt (ikke 2940 som er det vanlige postnummeret til Heggenes).
Personalet på Coop vil sortere posten og man kan få den utlevert i luken ved siden av kassen.
De sier at posten ikke vil være klar til henting før ved 13-14 tiden, men at de vil gi oss denne tjenesten gratis.
Du må gjerne handle litt samtidig, det blir nok satt pris på.

Det er fint hvis du kan ta med post tilhørende vellene du passerer på veien.
Alle vellene har fått samme oppfordring. Derfor kan det være lurt om du tar en titt i postkassen (Stopp 8) før du kjører til Coop-en.


Oppdatert 05.07.2021
Kontingent 2021

Innbetaling av kontingent på kr. 2000,- for 2021 innbetales uoppfordret til:

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel v/ Ida Rød Fredriksen.

Betal kr. 2000,- til konto 7143.20.47215
eller
Vipps til Midthøgde og S.Rennsenn Vel

Merk innbetalingen mer din hytteadresse og kontingent 2021.

Ta gjerne kontakt til post@rennsenn.com hvis du har spørsmål.


Oppdatert 27.03.2021Fjellstafetten 2021
Turmålene for Fjellstafetten 2021 er nå lagt ut.
Noen "gamle travere" og noen mindre kjente topper er på listen. Her er det turer med vanskelighatsgrad som kan passe for alle, både liten og stor.

Det er premie for alle som har klart 10 topper.

 1. Øystre Rasletinden (2010moh)
 2. Fisketjednnuten (1527 moh)
 3. Urekkollen (1228 moh)
 4. Heimre Kjølafjellet
 5. Javnberget
 6. Gravfjelletheimre punkt
 7. Høge Berget
 8. Fullsennknatten
 9. Etnlikampen
10. Nørre Saurshøgde
11. Rabalsmellin (1111moh)
12. Perstølshaugen (1042moh)


Oppdatert 07.06.2021

Skiløyper i Øystre Slidre

Kommunen har nylig lansert en ny brosjyre som gir overskt over alle løyper i kommunen.

Det er et stort kart, så om du ønsker å ha det på papir vil nok størrelse A3 være det beste.

Dessverre er ikke omleggingen av løypa ved Buahaugen kommet med i denne versjonen av kartet. 

Du finner mer informasjon her

Oppdatert 06.01.2021


Svar fra hytteforeninger og hyttevel
som representerer deltidsinnbyggerne

Foruten vårt eget vel, har øvrige hyttevel i kommunen gått sammen om å gi en høringsuttalelse til "Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032".

De samarbeidene vel og hytteforeninger er:

Beitostølen Hytteforening, Øyangen Vel, Garlivegen Hytteeierforening, Rensend Vel, Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel, Luskeråsen Vel, Blilie Hytteforening, Javnlie Hytteforening, Vangsjøen Vel,Ole og Hedalen Vel, Juvike Vel.

Dokumentet finnes her.

Oppdatert 10.01.2021
"Referat" fra Stølskonserten 2021
15. og 16. juli

Rensendstølen ligger som en perle like ved veien gjennom Rennsenn. Den drives av Ingunn og Magne Vestheim.
Besetningen er en blanding av melkekuer og ammekyr.
For å skape blest om støler, arrangerte datter Marit og kjæreste Sindre en flott konsert over to dager i juli. Fulle hus og god stemning.
God musikk, morsomme innslag og ledet av Jan Bjørneboe, hyttevaldris på Midthøgde. Så håper og tror vi at dette blir en tradisjon og at langt fler enn de 160 deltakerne finner veien til setra neste år. 

Versene under oppsummerer kveldene:

Vi trodde kulokken kom fra himmelen,
Men plutselig stod hun mitt i vrimmelen,
Marits stølsdatters sang rørte oss i det indre,
Der hun spilte sammen med kjæreste Sindre.

Ingunn og Magne  Vestheim åpnet stølen,
Blant publikum ingen nølen,
To konserter for fulle hus,
I samspill med naturens mektige brus.

I enga gresset kua Rosalina,
Hun lyttet henført til bandet Vallerzina,
De spilte Vaselinalåter på vællers dialekt,
Noe Rosalina syntes var helt perfekt.

Så kom en hytteslusk fra Luskeråsen,
Da ble det stille blant kuene på båsen,
Johannes sang, spøkte og lo,
To av kuene dro faktisk i gang en liten tango.

Det ble solgt kaffe, vin og øl,
Alt uten det minste krøll,
Deretter var det åresalg,
For noen det lykkelige valg.

Marit og bandet tro til med nye sanger,
Atter igjen de publikum fanger,
De holdt på til den sene kveld,
Konserten ble avholdt med det største hell.

En stor takk til stølen Rensend,
Som skapte liv i denne grend,
Kuene husker konserten som det var i går,
Og gleder seg allerede til neste år.

Konferansier og rimsmed gir seg nå,
Jeg har skrevet ned hva jeg så,
Marit og Sindre, fantastiske to,
En vennlig hilsen fra byfanten Bjørneboe

Jan Bjørneboe


Oppdatert 2.07.2021


Styremøte 21.05.2021

Oppdtert 21.06.2021


Veien til Midthøgde er utbedret

Bilder som viser resultatet etter graving
og steinsetting i skråningen.


Klikk  her for flere bilder


Oppdatert 17.10.2020

Trygg jule- og nyttårshelg i Øystre Slidre–
Tilråding om bruk av munnbind
.


Øystre Slidre kommune er oppteken av å sikre innbyggarar, deltidsinnbyggarar og gjester ei trygg jule- og nyttårshelg i kommunen. Vi ber alle setja seg inn i dei generelle råda som nasjonale helsestyresmakter har kome med.

Å følgje desse råda nøye er det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av covid-19 viruset.

Vi venter stor tilreising til kommunen i samband med jul og nyttårsfeiringa.

Mange tilreisande kan gjere det vanskeleg å halde meteren særleg i sentrum og i butikkane.

Der det ikkje er mogleg å halde meteren tilrår vi bruk av munnbind for alle over 12 år.

Det er viktig å minne om at munnbind ikkje erstatter dei andre viktige smitteverntiltaka vi no kjenner så godt:

  • Pass på å halde avstand
  • Hugs å sprite hende, eller vaske hendene grundig med såpe og vatn
  • Det aller viktigaste: Halde deg heime om du er sjuk

Tilrådinga er i samsvar med råda frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Innlandet.

Vi ønskjer alle som oppheld seg i Øystre Slidre ei god jul og eit godt nytt år.

Helsing
Odd Erik Holden, ordførar
Jostein Aanestad, rådmann
Arild Jacobsen, kommuneoverlege

Oppdatert 22.12.2020


Ny brøyteavtale:

Det er inngått ny 3-årig avtale for brøyting med Erik Onstad.
Avtalen gjelder for 2018-2021.

Med mindre annet er avtalt med den enkelte hytteeier, brøytes tilførselsveiene til de enkelte hyttene samtidig med brøyting av fellesveiene når snødybden er over 10 cm.

Det brøytes fra første snøfall til ut april måned.

Brøyting av den enkeltes tilførselsvei, parkeringsplasser og delt tilførselsvei prises etter antall løpemeter.
Styret har delt opp i 5 lengder, med hver sin prisklasse.

Pris pr. tur:
Klasse A : Under 50 lm                   44,- kr.
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm      69,- kr.
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm    81,- kr. Klasse D : Mellom 150 – 250 lm    94,- kr.
Klasse E : Over 250 lm                  100,- kr.
Parkeringsplass:        Inngår i brøytet lm.

Fakturagebyr
(engangsgebyr ved fakturering)   38,- kr.

Når det gjelder delt tilførselsvei, må hytteeierne selv ta kontakt med Erik Onstad for riktig prising og kostnadsfordeling.

Kontaktinformasjon:
Erik Onstad
Mobil : +47 918 17 969
Mail : erik.onstad@hotmail.no
Oppdatert 05.11.2018
Samarbeidsavtale med
Øystre Slidre kommune

De fleste hyttevel og hyttelag har nå gått sammen og inngått en samarbeisavtale med Øystre Slidre kommune.

 Det legges opp til to møter med kommunen pr. år hvor planer (kommuneplaner, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere samt investering og drift av infrastruktur knyttet til hytte-områdene som f.eks. vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd blir tema.

Les mer på kommunens hjemmeside
18.11.2019: Referat fra møte nr. 1.
25.05.2020: Referat fra møte nr. 2.
Oppdatert 06.06.2020
Flag Counter