Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
 • Wenche Skogen har gått bort

  Wenche døde lørdag 24. Gravferd fra  Volbu kirke 4. nov. kl. 1100.

  Rolf Jørn Karlsen, leder i Vangsjøen vel, vil holde minnetale på vegne av alle nabovellene, inkl vårt vel.

  Oppdatert 30.10.2020


 • Veien til Midthøgde er utbedret

  Bilder som viser resultatet etter graving og steinsetting i skråningen.  Oppdatert 17.10.2020
 •  Gratis ved.

  En del trær ble felt under dugnaden i august.
  Stokkene som ligger i veikanten fra Bleikfetbekken og opp på flata ved Hestekamptjernet kan hentes ut.

  Vil du ha gratis ved, ta først kontakt med Tore Møller på telefon 907 72 140.
  Han vil anvise hva du kan hente.
  Oppdatert 04.10.2020
Vi har hatt en systemfeil på hjemmesiden
som ikke lot seg reparere.
Nå er sidene bygget opp igjen med
et nytt publiseringsverktøy.

Flag Counter


Velagvift for 2020.

Innbetaling av Velavgift kr. 2000,- for 2020 innbetales uoppfordret til:

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel

v/ Ida Rød Fredriksen.


Betal til konto 7143.20.47215

eller

Vipps til Midthøgde og S.Rennsenn Vel


Merk innbetalingen med din hytteadresse og Velavgift 2020


Kontakt til post@rennsenn.com om du har spørsmål
.
Oppdatert 31.05.2020


Ny brøyteavtale:

Det er inngått ny 3-årig avtale for brøyting med Erik Onstad.
Avtalen gjelder for 2018-2021.

Med mindre annet er avtalt med den enkelte hytteeier, brøytes tilførselsveiene til de enkelte hyttene samtidig med brøyting av fellesveiene når snødybden er over 10 cm.

Det brøytes fra første snøfall til ut april måned.

Brøyting av den enkeltes tilførselsvei, parkeringsplasser og delt tilførselsvei prises etter antall løpemeter.
Styret har delt opp i 5 lengder, med hver sin prisklasse.

Pris pr. tur:
Klasse A : Under 50 lm                   44,- kr.
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm      69,- kr.
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm    81,- kr. Klasse D : Mellom 150 – 250 lm    94,- kr.
Klasse E : Over 250 lm                  100,- kr.
Parkeringsplass:        Inngår i brøytet lm.

Fakturagebyr
(engangsgebyr ved fakturering)   38,- kr.

Når det gjelder delt tilførselsvei, må hytteeierne selv ta kontakt med Erik Onstad for riktig prising og kostnadsfordeling.

Kontaktinformasjon:
Erik Onstad
Mobil : +47 918 17 969
Mail : erik.onstad@hotmail.no
Oppdatert 05.11.2018
Samarbeidsavtale med
Øystre Slidre kommune

De fleste hyttevel og hyttelag har nå gått sammen og inngått en samarbeisavtale med Øystre Slidre kommune.

 Det legges opp til to møter med kommunen pr. år hvor planer (kommuneplaner, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere samt investering og drift av infrastruktur knyttet til hytte-områdene som f.eks. vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd blir tema.

Les mer på kommunens hjemmeside
18.11.2019: Referat fra møte nr. 1.
25.05.2020: Referat fra møte nr. 2.
Oppdatert 06.06.2020


Stirydding 2020

Sammen med Vangsjøen vel har vi ryddet stier mot Rabalsmellen og langs Rabalsvatnet.

Stien til Hestekampen er også ryddet.

Bilder fra dugnadene.

Oppdatert 24.07.2020

Til minne

Tore E. Johnson har gått bort.

Tore var en av initiativtakerne til opprettelse av vår vel og ledet velet i mange år.

Les minneordene her.
Oppdatert 17.03.2020