Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
   Hjem      Infoside      Sonekart

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel


Før hyttene fikk offentlig adresse med veinavn og nummer, brukte man et håndtegnet kart.
Veien ble delt inn i soner og hyttene fikk en slags adresse eller kode bestående av bokstavkombinasjoner innenfor disse sonene.
Kartutsnittene under viser hvordan sonene var inndelt.

I dag har vi internett og tilgang til kart som viser den offentlige adressen til alle hytter og ubebygde tomter, og behovet for soneinndeling er dermed falt bort.
Sone 1     Sone 2
Sone 3   Sone 4
Sone 5   Sone 6
Stølsveien fra Moane