Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
   Hjem      Infoside      Løypeoppdatering
 


Det å kjøre opp løypenettet er slett ikke gratis og koster nødvendigvis penger - en god el penger.
Alle hytteeiere oppfordres til å gi et bidrag til Mellad'n slik at vi ogå for fremtiden kan nyte godt av de flotte løypene vi har like utenfor hytteveggen.

Betalingen kan gjøres på 2 måter:
     - VIPPS  til 79234
     - Overføring til bankkonto nr: 2135.30.34550


Husk å merke bidraget ditt med Mellad’n /Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel.
25.03.2020
Grunnet koronasituasjonen og forbudet mot overnating på hyttene, er det svært lite folk i fjellet nå om dagen.
Løypekjøring er derfor avlyst inntil videre, noe som vel i praksis betyr ut sesongen.

For å dekke behovet for fastboende, blir det likevel kjørt i svært begrenset omfang.
Yddin vil kjøre Yddinrunden hvis de kan samt litt rundt Yddebu og Leirin kjører til Juvike.
Ut over det er annen løypekjøring i vårt nærområde innstilt. Det gjelder bl.a. allle løyper opp til Luskeråsen og til Bjødnaholet.30.09.2019
Vi har ventet lenge, men nå er det blitt en realitet. En ny løype kobler sammen løypene på "vår side" med løypennettet på Luskeråsen.
Den nye trasséen ble i sommer og i høst ryddet og klargjort i et samarbeide med Luskeråsen Vel og vår eget Vel.
Bjørn Gulliksen er vår løypebas og har gjort en kjempejobb med å få det klart innen skisesongen.

Løypa går fra vår side og på skrå i terrenget ned mot Luskeråsens løype som går ned til Rennsennvannet. (det gamle scootersporet.)


Med den nye løypa behøver ikke preppemaskinen kjøre frem og tilbake i samme spor. Nå kan det kjøres direkte mellom de to  løypenettene og vi sparer både tid og kostnad.

09.12.2017
Natt til lørdag har løypemaskinen kjørt og satt spor i den nye traseen for første gang. Løypa er blitt virkelig fin og bør bli til glede for riktig mange.
skisporet.no er løypa kommet med på kartet, så nå er det lett å holde seg orientert om skiforholdene!

Her ser vi at det ble plass til både løype og vei på det smale partiet ved Rennsenn.


16.10.2017
Gravemaskin er i gang med planering og justering på kritiske partier, bl.a. langs Rennsenn og på oversiden av Bleikfettjednet.
Ny parkeringsplass er etablert og en stikkrenne er lagt under adkomstveien ved hytta til Foss i hht. avtale med hytteeier.

Slik ser det ut siste helg i oktober, mens vi venter på mer snø og preppemaskinen:Over myra ved Brimbakken.
Løypa følger i stor grad kanten av Rennsenn.
 

Resultatet er en flott opparbeidet trasé langs
Rennsenn, der gravemaskinen har holdt på.

Løypa krysser veien der
Bleikfetbekken renner under veien.


30.09-01.10 og 07-08.10.2017
Stor innsats av mange hytteeiere på begge dugnadene i høstferien!
Mange var utstyrt med motorsag og felte trær "så flisene føyk". Andre sørget for å bære tømmeret ut på veien. Stig Hermundstad deltok også med traktor og tilhenger.
I løpet av de to helgene klarte vi å rydde hele traséen som vist på kartet.
Den gule linjen viser innsatsområdene for første helg og den røde den siste helgen i høstferien.Nå er det tid for å få inn en gravemaskinen for å gjøre nødvendige justeringer i terrenget for å kunne lage en løype som er best mulig både for skiløpere og løypekjørere.
Nå venter vi på snø!

Et par bilder fra lørdag 7. oktober: Bilde 1. Bilde 2.

23.08.2017
Befaring med en representant fra kommunen for å se på ny trase fra Brimbakken og opp mot Luskeråsen.
Den gamle traseen langs kraftlinjen (fase 2 på kartet lenger ned på siden) er ikke lenger aktuell grunnet bratte stigninger og vanskelig terreng.
Stor takk til grunneier Stig Hermundstad som har vært primus motor for dette.
Stor takk også til Velets løypeansvarlige Bjørn Gulliksen som samarbeider tett med Stig. Han er også i kontakt med Luskeråsen Vel for å sjekke deres interesse for felles dugnad på løypa.

Alle grunneiere har gitt sitt samtykke til de nye planene.
Vi kan gå i gang med rydding av traseen så snart dato for dugnad er bestemt og løypa merket opp i terrenget.
Den gule linjen viser ny trase som skal ryddes i 2017.
Den røde linjen mot Luskeråsen blir neste fase (2018?).

Januar 2017
Det er lite snø, men tilstrekkelig til å sette spor. En flott løype!

12.11.2016
Dugnad hvor ca 20 personer ryddet traseen for den nye løypa fra Buahaugen til Brimbakken.  (Fase1)
Stor innsats fra alle gjorde at vi fikk ryddet hele strekningen på bare en dag.

31.10.2016
Siste aksept fra grunneier på plass - skriv til kommune om at alt ok for Fase1. Dugnad kan iverksettes. 
Fase 1: 
Fra Buahaugen vestover over myrer til Grisemyre (bunn av Brimbakken) (Høst 2016)
Fase 2:  
Fra Grisemyre over vei (ned mot Røyri) - videre mot Bayhaugen før den svinger opp mot Bleikfetkjednet - over høyde v/Wollan og vestover, ned mot Rennsennsvannet og bunn av Luskeråsen der den møter annen løype. (Vår/sommer/høst 2017)
30.10.2016
Årsmøte i Melladn Turløyper - enighet om prioritering av denne løypetraseen. Avtaler med preppemaskin må inngås.0.10.2016
Skriv til grunneiere Fase1 med aksepter/tilslutninger.

29.08.2016
Befaring av løypetrasé sammen med Kommunen, grunneier (Stig Hermundstad), Håvar Menken (Malladn Turløyper), Jan Wollan (Rennsenn Vel)  med flere Vel. Kommunen målte løypa inn med GPS og ble senere tegnet offisielt inn i kart av kommunen. Løypa ble lagt rundt endel tomter, Jernutvinningsanlegg (fredet) og myrer ble hensyntatt for å minske omfanget av arbeid i ettertid. På enkelte strekninger blir det dog en del jobbing med maskin og hogst. Av denne grunn deles arbeidet med traseen opp i to faser :

12.06.2016
Da er befaring av løypetrasé gjennomført. Dette ble gjort sammen med Vellene fra Lusker, Vangsjøen og Rensend og Melladn Turløyper søndag 5 juni. Befaringen viser at dette er gjennomførbart forutsatt godkjenning fra kommune, grunneiere og ikke minst en stor del dugnadsinnsats. Lusker kunne informere at de måtte ha en graver for å jevne ut enkelte partier på sin løype - noe vi også med høy sannsynlig må gjøre. Vi tror det er viktig at alle Vellen står sammen om denne rundløypa for å få det til. 

Neste prosessteg er å få tegnet inn løypa på kart og starte med å ta kontakt med kommunen. 

Her er bilde fra befaringa 5 juni.
23.05.2016
Neste løypemøte knyttet til ny trasé fra Lusker til Vangsjøen er satt til 5 juni 2016.
Her vil det bli en befaring sammen med omkringliggende Vel og Melladn Turløyper