Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
   Hjem      Nyttig
LEGE
Øyeblikkelig hjelp: Ring 113

Kommunelegen i Øystre Slidre har kontor i huset ved siden av Samvirklaget på Heggenes. Åpent hverdager 0830-1500. Telefon på dagtid 61 35 29 00

Fagernes Legesenter ved behov for andre legetjenester. Telefon 61 35 98 88

Hjertestarter finnes i Wenches Fjellkafe rett vest for Vangsjøen Fjellstue - Wenche har mobil 97716752

BRANN
Øyeblikkelig hjelp: Ring 110

Øystre Slidre kommune har sitt eget brannvesen. Beredskapen er et samerbeide med Nord-Aurdal kommune.

POLITI  
Øyeblikkelig hjelp: Ring 112

Øystre Slidre Lensmannskontor, Heggenes Handelshus, 2940 Heggenes
Telefon: 61 35 20 00

 

FEIING OG TILSYN
Valdres brann- og redningstjeneste IKS informerer om at det er vedtatt en ny forskrift om brannforebygging Forskriften inkluderer også fritidsboliger.

Tilsyn blir varslet pr. SMS til hytteeieren. Det tas sikte for feiing hver 8. år for hytter.
Ved tilsyn må eier eller en representant være tilstede, da man er avhengig av å komme inn for å få gjennomført tilsynet.


Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak, og brannslukkere og røyvarslere blir kontrollert.


Se mer informasjon på https://www.valdresbrannvesen.no/


BÅNDTVANG FOR HUNDER
I Øystre Slidre kommune er det båndtvang for hunder fra 1. april til 30. september i områder hvor det er beitedyr. Det vi si at du skal holde hunden i bånd når du er på hytta i denne perioden.

Også i noen skiløyper er det båndtvang, deriblant Danebuløypa som går gjennom vårt nærområde.

Hundeeier har plikt til straks å fjerne eksrementer som hunden etterlater seg på "veg, fortau, gangveg, skiløype, park, bru, brygge, strand, annen manns hage, eller offentleg stad som blir brukt av allmenta."

Bestemmelser om båndtvang finnes her.


LANDINGSPLASS FOR HELIKOPTER

Ca 200 m fra postkassen ved Stopp 8 og innover vår vei er det etablert en landingsplass for ambulansehelikopter.

Stedet er merket med et skilt i veikanten med nøyaktig GPS posisjon som er N61.1535 E9.1982


AVFALLSHÅNDTERING
Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) har flere miljøstasjoner i vårt område. Her kan du kaste alt som ikke går i containere i hytteområdene.

De nærmeste miljøstasjonene er plassert her:
- Rogndokken ved Fagernes
- Beitostølen
- Raubrøtmoen på Heggenes.

Åpningstidene varierer fra sted til sted. Fullstendig oversikt
her

 

  
SEPTIK OG SLAMSUGING
Valdres Kommunale Renovasjon har ansvar også for slamtømming av private avløpsanlegg i kommunen.

Har du behov for ekstra tømming av ditt anlegg, finner du mer informasjon her

  
STRØM
Valdres Energi er områdets leverandør av strøm. Websiden har mye nyttig informasjon.

Du kan logge deg på dine egne kundesider og følge utviklingen i strømforbruket på hytta.

 

  
BRØYTING  
Erik Onstad sørger for at veiene er brøytet for snø og fremkommelige om vinteren.

Han treffes på telefon 91817969.

  
LOKALE NYHETER
Avisa Valdres er lokalavisen vår. Her finner du små og store nyheter fra hele Valdres-regionen.

Husk å kjøpe et eksemplar når anledningen byr seg!

 

  
SKILØYPER
Linker til noen løypelag i Valdres. De fleste har oppdaterte løypekart:

Mellad'n Turløyper
Yddin og Javnlie løypelag
Øystre Slidre Kommune

Oppdatert status for skiløypene finnes på Skisporet.no

 

  
VÅRE NABOER
Våre nærmeste hyttenaboer har også etablert velforeninger til beste for sine medlemmer.
Både Luskeråsen Vel og Vangsjøen vel har nett-sider som er verdt et besøk.

Vangsjøen Fjellstue holdt fra sommersesongen 2012 åpent kun for for overnattingsgjester.  
På grunn av sykdom er fjellstua for tiden stengt og ble lagt ut for salg i 2017.
   
   Oppdatert 10.12.2019