Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
   Hjem      Styret

   Styret og andre tillitsverv i Velet etter valg på årsmøtet 18.04.2019

STYRET    
 
   Styreleder
Steinar Gjengaar Midthøgde 20
   (På valg 2020)
   Sekretær Bente Persen Hestekampen 63
   (På valg 2021)
   Kasserer Ida Rød Fredriksen Midthøgde 10
   (På valg 2021)
   Styremedlem (Løyper) Bjørn Gulliksen Midthøgde 10
   (På valg 2021)
   Styremedlem (Leder Veikomité) Tore Møller Hestekampen 40
   (På valg 2020)
   Styremedlem (Veikomité) Vidar Larsen Hestekampen 17
   (På valg 2021)
           
VALGKOMITE 
   
  
   Johan Tiedemand-Johannessen
Hestekampen 9    (På valg 2020)
    Nina Foss      (På valg 2020)
REVISOR    
   
    Hanne Dybwad Midthøgde 26    (På valg 2020)

Har du innspill eller kommentarer, kan du sende e-post til styret.


Adressen er post@rennsenn.com      
   Oppdatert 25.04.2019