Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
   Hjem      Bilder      Vei ved Huldrebekken
Stikkrennen ved Huldrebekken ble utbedret med et par solid dimensjonerte rør.

Veien er forsterket med nye masser og grus på toppen.


Oppdatert 14.06.2019