Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel

Stikkrennen ved Huldrebekken ble utbedret med et par solid dimensjonerte rør.

Veien er forsterket med nye masser og grus på toppen.

Oppdatert 14.06.2019