Ny brøyteavtale

I år ble det sendt ut 4 invitasjoner ifm anbud på snøbrøyting i vårt område. En aktør trakk seg, tre sto igjen hvorav den ene besvarte kun deler av invitasjonen. Da sto vi igjen med kun to seriøse, fullverdige besvarelser.

Erik Onstad kommer klart best ut ifht pris til tross for økte priser, og vi må påregne økte utgifter ifm snøbrøyting fremover.
Forrige sesong kom en del klager, men etter å ha formidlet dette videre til EO, ble brøytingen klart forbedret. Vi håper det forsetter slik og at evt klager rapporteres styret v/ Tore Møller.

For sideveiene gjelder dette:
Pris pr. klasse :
Klasse A : Under 50 lm Kr. 40,- pr. tur
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm Kr. 60,- pr. tur
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm Kr. 70,- pr. tur
Klasse D : Mellom 150 – 250 lm Kr. 80,- pr. tur
Klasse E : Over 250 lm Kr. 90,- pr. tur

Erik Onstad er pålagt å rapportere antall kjøringer hver måned og skal ta særlig hensyn til kryssende skiløyper.