Info fra Melladn Turløyper

Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status foran ny sesong

Målet med å skaffe egen maskin gikk som planlagt takket være alle (216 hytter så langt) som har bidratt med 4000! Igjen tusen-tusen takk!

Vi har intensjonsavtale med Yddin og Javnlie Løypelag om felles organisering av oppkjøring av løyper. Det er kommet til to nye løypekjørere (med erfaring) som vi har stor tillit til.

Garasjebygget er blitt noe forsinket, men vi låner plass når vi får behov for varm garasje.

Knut og flere er klar for sålekjøring, men vi må ha litt (min 20 cm) mere snø.

Vi har også et løypemannskap som har brukt utrolig mange timer og gjort en fantastisk jobb for å bedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle. Mange hyttevel har stilt opp med stort mannskap på dugnad for å bedre løypetraseer og rydde trær og kratt. Det er lagt klopp over Vangsjøåni ved Bukono (slipper gå på Stølsvegen over brua) og justeringer av løypene ved Rennsendbekken, Gamasama og Bukono. Vi har lagt ny løypetrase for løypa rundt Synhaugen, og i vinter vil vi kjøre veitraseen om Synshaugen. Vi har satt ut over 500 staur og vi har fått laget nye informasjonstavler/kart som skal settes ut i løypekryss. Tusen takk til alle som bidrar for Mellad’n på denne måten!

Vi håper at noen flere vil bli med. Det er også noen som har gitt positivt tilsagn som ikke har betalt.
Innbetaling kan gjøres til konto: 2320 23 80069

Husk å oppgi hyttevel, hytteadresse, telefonnummer og epost adresse.

Betaling kan også skje til VIPPS nr 79234

Vi står foran en ny sesong og trenger kanskje noe tid for innkjøring og høste verdifull erfaring. Styret vil gjøre det ytterste for at dette blir bra!

Kommentar og/eller spørsmål kan stilles til vellets kontaktperson eller til leder Torleif Håvi, torleifhavi50@gmail.com

Ønsker dere alle en riktig fin vinter og nok snø til fine løyper!