Løypestatus for julen

Det har kommet lite snø hittil denne sesongen, så man har vært litt engstelig for om det ville bli mulig å gå skiturer i julen. Men heldigvis har vi fått et påfyll med nysnø de siste dagene. Det gir bedre forhold.

Juleferien er reddet og man kan glede seg til løyper som på svært mange steder er forbedret og lagt om.

I skrivende stund kjører løypemaskinen gjennom løypenettet og setter spor der snøforholdene tillater det.
Kun Synhaugrunden, fra Kjølafjellet og ned til Lie og fra Rabalsvannet og ned til Juvike samt Saur gjenstår å kjøre med stor maskin pr. nå. Disse løypene kjøres senere i vinter.

Det sendes jevnlig ut en rapport til de som deltar i arbeidet med å utbedre løypenettet til Melladn.
Her er en redigert versjon av siste rapport som ble sendt ut noen dager før jul.

På runden over Kjølafjellet er traseen lagt om et par steder i forhold til forrige sesong. Dette for å unngå steiner som kan skade løypemaskinen og for å sikre bedre snøforhold i løypa.

Fra den nye traseen på Kjølafjellet

Løypemaskinen hentet snø på myra og la den over tømmerbrua ved Vangsjøåne. Også på motsatt side er det kjørt på mye snø slik at bakken opp fra bekken er blitt veldig fin.

Kjørt på snø med traktor ved Nordre Trollåsen og etablert snøbro over bekken.

Fra Nordre Trolåsen hvor løypa krysser bekken

Også ved Skatrudstølen er det nå en trygg snøbro.
Det er nå mulig å passere bekken på disse stedene med ski på bena.

Erstattet ca 20 bambus med staur opp mot Bjødnaholet.
Erstattet ca 10 bambus med staur ved Bleikfettjednet.

Ved Bleikfettjednet

Etter en periode med sterk kulde var det ikke lenger problemer med overvann på Rennsennvannet. Det var nok snø til å lage «trikkeskinner» med plass til skøyting i midten.

Spor på Rennsenn.

På noen strekninger mangler det noe stauring og noen gamle staur må erstattes. Nye staur kvil vbli kjørt ut med scooter etter påske.

Kommer du over noe som bør utbedres før neste sesong er det fint med en tilbakemelding om slikt. Send beskrivelse, sted og gjerne et bilde til knut.sebu55@gmail.com

Tips til alle engasjerte:
Tung snø gjør at noen trær enkelte steder henger inn i løypetraseen. Når du går fobi er det fint om du rister i trærne slik at de reiser seg. Bruk skistaven.
Om du har du en løvkniv eller en tursag i sekken er det ingenting i veien for at du fjerner det værste. Slik redskap er også fint til småkratt som stikker opp i sporet.

Vi håper alle sprer budskapet om innbetaling av løypebidrag til Melladn til alle hyttenaboer.
(mer info her)

God jul til alle fra Melladn løyperyddere.
Vi møtes kanskje i skisporet i løpet av julen?