Ny bro ved Buahaugen

Det jobbes nå for en ny bro ved utløpet av Røyre.

Planleggingen er kommet godt i gang og en prosjektbeskrivelse med tegninger og foto er utarbeidet.
Det er også bygget en modell i skala 1:10 av broen som setter planen skal stilles ut på et sentralt sted i kommunen.

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Broen får en lengde på 15m og en kjørebredde på 5m.
Broen er også et krysningspunkt for skiløypa. Nå blir det bedre plass til løypemaskinen!

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Fundamentene i hver ende blir av tilhugget stein mens i midten blir fundamentet i form av en tømmerkiste.

Dagens bro begynner å bli i dårlig forfatning. Det er sprekkdannelser i betongen flere steder og den har nådd sin alder.

Man tenker å fjerne deler av fyllingen som går ut til dagens bro. Det vil gi et bredere elveløp og mulighet for å re-etablere gyteplasser for ørret her ved utløpet av Røyre.
Samtidig heves terrenget noe slik at veibanen blir liggende høyere enn nå.

Gjennomføring av prosjektet blir sannsynligvis i 2023.

Info fra Melladn Turløyper

Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status foran ny sesong

Målet med å skaffe egen maskin gikk som planlagt takket være alle (216 hytter så langt) som har bidratt med 4000! Igjen tusen-tusen takk!

Vi har intensjonsavtale med Yddin og Javnlie Løypelag om felles organisering av oppkjøring av løyper. Det er kommet til to nye løypekjørere (med erfaring) som vi har stor tillit til.

Garasjebygget er blitt noe forsinket, men vi låner plass når vi får behov for varm garasje.

Knut og flere er klar for sålekjøring, men vi må ha litt (min 20 cm) mere snø.

Vi har også et løypemannskap som har brukt utrolig mange timer og gjort en fantastisk jobb for å bedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle. Mange hyttevel har stilt opp med stort mannskap på dugnad for å bedre løypetraseer og rydde trær og kratt. Det er lagt klopp over Vangsjøåni ved Bukono (slipper gå på Stølsvegen over brua) og justeringer av løypene ved Rennsendbekken, Gamasama og Bukono. Vi har lagt ny løypetrase for løypa rundt Synhaugen, og i vinter vil vi kjøre veitraseen om Synshaugen. Vi har satt ut over 500 staur og vi har fått laget nye informasjonstavler/kart som skal settes ut i løypekryss. Tusen takk til alle som bidrar for Mellad’n på denne måten!

Vi håper at noen flere vil bli med. Det er også noen som har gitt positivt tilsagn som ikke har betalt.
Innbetaling kan gjøres til konto: 2320 23 80069

Husk å oppgi hyttevel, hytteadresse, telefonnummer og epost adresse.

Betaling kan også skje til VIPPS nr 79234

Vi står foran en ny sesong og trenger kanskje noe tid for innkjøring og høste verdifull erfaring. Styret vil gjøre det ytterste for at dette blir bra!

Kommentar og/eller spørsmål kan stilles til vellets kontaktperson eller til leder Torleif Håvi, torleifhavi50@gmail.com

Ønsker dere alle en riktig fin vinter og nok snø til fine løyper!

Premie for Fjellstafetten 2021

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at de som har fått 10 topper eller mer kan hente sin premie på Tingvang fra midten av januar 2022.

Det vanker en ekstra premie for de som har vært med i 5, 10 eller 15 år.

Vi sakser fra kommunens hjemmeside:
«Det er nittande gong vi registerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 432 personar. Dei får ein kopp med motiv frå Urekkollen i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang frå midten av januar, og det vil bli annonsert på kommunen si heimeside og Fjellstafetten si facebookside når desse er klare for henting.

Dei som no har delteke i Fjellstafetten i fem år og vore på alle toppane kvart år, får ei blå t-skorte. Dei som har delteke i 10 år og vore på minimum 10 toppar kvart år, får ei raud t-skjorte. Dei som har delteke i 15 år får ei grå t-skjorte.

To personar har gått 10 toppar på ein dag, og får svarte sportsskjorter med gullskrift.«

Dugnad på veien 21.08.2021

Det var meget bra deltakelse på åres dugnad på veien. Noe over 30 personer møtte frem nederst i Brimbakken. .

Noen fikk til oppgave å rydde kvist langs veien mens andre fjernet trær som sto nær veibanen. Også en god strekning på oversiden og nedenfor Hestekamptjednet ble ryddet for kratt og buskas.

Etter dugnaden var det samling for alle hvor det ble servert pølser, saft og kaffe.
Alle hadde en fin dag i solen.

Tidligere i sommer er det gjort store arbeider langs veien fra Stopp 8 og til krysset ved Midthøgde.
Ny stikkrenne ved Stopp 8 og ny møteplass ved helikopterplassen. Godt synlig er også grøftingen som er utført langs denne strekningen. Det er dype og fine grøfter som vil gjøre at veien holder seg tørrere enn tidligere.
Jordmassene fra grøftingen er benyttet til utfylling i skiløypene ved Brimbakken, ved det smale partiet ved Rennsenn og et par andre steder.

Det er også kjørt på mer grus fra Stopp 8 og på et parti opp mot Hestekampen.

Et par dager før dugnaden ble veien også sloddet på nytt.
Nå fremstår veien som bedre enn noen sinne!

Stølskonsert 2021

Rensendstølen ligger som en perle like ved veien gjennom Rennsenn. Den drives av Ingunn og Magne Vestheim.
Besetningen er en blanding av melkekuer og ammekyr.
For å skape blest om støler, arrangerte datter Marit og kjæreste Sindre en flott konsert over to dager i juli. Fulle hus og god stemning.
God musikk, morsomme innslag og ledet av Jan Bjørneboe, hyttevaldris på Midthøgde. Så håper og tror vi at dette blir en tradisjon og at langt fler enn de 160 deltakerne finner veien til setra neste år. 

Versene under oppsummerer kveldene:

Vi trodde kulokken kom fra himmelen,
Men plutselig stod hun mitt i vrimmelen,
Marits stølsdatters sang rørte oss i det indre,
Der hun spilte sammen med kjæreste Sindre.

Ingunn og Magne  Vestheim åpnet stølen,
Blant publikum ingen nølen,
To konserter for fulle hus,
I samspill med naturens mektige brus.

I enga gresset kua Rosalina,
Hun lyttet henført til bandet Vallerzina,
De spilte Vaselinalåter på vællers dialekt,
Noe Rosalina syntes var helt perfekt.

Så kom en hytteslusk fra Luskeråsen,
Da ble det stille blant kuene på båsen,
Johannes sang, spøkte og lo,
To av kuene dro faktisk i gang en liten tango.

Det ble solgt kaffe, vin og øl,
Alt uten det minste krøll,
Deretter var det åresalg,
For noen det lykkelige valg.

Marit og bandet tro til med nye sanger,
Atter igjen de publikum fanger,
De holdt på til den sene kveld,
Konserten ble avholdt med det største hell.

En stor takk til stølen Rensend,
Som skapte liv i denne grend,
Kuene husker konserten som det var i går,
Og gleder seg allerede til neste år.

Konferansier og rimsmed gir seg nå,
Jeg har skrevet ned hva jeg så,
Marit og Sindre, fantastiske to,
En vennlig hilsen fra byfanten Bjørneboe
Jan Bjørneboe