Brøyting

Vi føler behov for å minne om hva som gjelder for brøyting:


Noen ønsker at det alltid skal være godt brøytet frem til hytta, mens andre, som kanskje ikke bruker hytta så mye, gjerne vil  bestille brøyting fra gang til gang.

Hvis du bestiller brøyting fra gang til gang, må du sende bestilling på to SMS’er ettersom de begge brøyter:
  – Erik Onstad:       918 17 969
  – Torgeir Onstad:  988 02 888
Send meldingen 3-4 dager før du kommer til hytta.

Ønsker du at det alltid skal være brøytet til din hytte, må Erik Onstad varsles på mail: erik.onstad@hotmail.no

Ved store snøfall vil man ikke rekke å brøyte til alle hytter.
Da vil hyttene hvor det er folk prioriteres.
Øvrige hytter tas så snart det er kapasitet.

Gapahuk ved Rennsenn

Ved brygga ved Rennsenn og rett nedenfor posthytta, er det satt opp en ny gapahuk.

Flott plassert ved vannkanten og med utsikt utover vannet og mot Rennsennstølen blir dette et fint sted å ta en liten rast både sommer og vinter.

Skiløype og vei passerer bare noen få meter unna.

Stor takk til grunneierne med Stig Hermundstad i spissen som står for dette flotte tiltsket.

Pigging langs veien

Pigging av fjell på Hestekampveien starter mandag 09.11.2023 kl. 08:00.

Arbeidet vil pågå hele uke37. Det er derfor ønskelig med minst mulig biltrafikk i arbeidstiden den uken.

Det er både tungvint og tidkrevene å måtte flytte maskinen hver gang en bil skal passere.
Forsøk derfor å planlegge dine kjøreturer slik at piggingen kan foregå mest mulig uforstyrret.

Dette er planen for pigging langs veien:
Først pigges det i krysset Midthøgde/Hestekampen (Møller-steinen).

Deretter beveger vi oss videre retning Brimbakken og Hestekampen.
Ved den den store furuen på høyre side pigger vi fjell på venstre side av veien. Her finnes ingen grøft og fjellet går helt ut i veibanen.
Mellom veien til Jonsebu og toppen av Brimbakken er det en knaus på venstre side som skal pigges. Videre noen steiner i Brimbakken.

Der veien går parallelt med skiløypa og Rensennvannet er det mer fjell som skal pigges.
Så beveger oss videre oppover forbi Bleikfetbekken og bratt bakke med skarp sving venstre og pigger der og til slutt i venstre sving like før vi kommer opp til Hestekamptjernet.

Hvis tid og penger fortsette med fjell siste bakke opp til p-plass Hestekampen og småfjell bratt sving til høyre på Midthøgda.

Stein som er frigjort legges enten til lagring eller hvis råd, sikrer skråning ved Hestekampen 25 hvor vi ser at jordmasser stadig siger ned i veikanten.


Enda en mast på Midthøgde?

Fra før har som kjent Telenor og Telia store master for mobiltelefoni på Midthøgde.
Nå rasler også Ice med sablene og vurderer mulighet til å sette opp sin egen antennemast ikke langt unna eksisternede mast.
Resultatet kan bli enda en høy antennemast på Midthøgde.

Pr. 24.08.2023 har Øystre Slidre kommune ikke mottatt formell søknad fra Ice.
Flere av hytteeierne på Midthøgde har svart på nabovarselet fra Ice og sendt sine kommentarer til kommunen.

Også Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel har avgitt svar. Vi ønsker ICE velkommen med eget 5G, men ser helst at ØSK pålegger ICE å benytte eksisterende mast.
Svaret kan du lese her.

For innsyn i saken gå til kommunens postliste

Veidugnad lørdag 19. august 2023

Årets dugnad på veien blir som bestemt på årsmøtet lørdag 19. august.
Vi møtes som vanlig ved trafoen nederst i Brimbakken kl 1000.

I år er de behov for kantklippere, motorsager og grøftegravere. Vi må sørge for at grøfter og stikkrenner er åpne og har god kapasitet.
Vi må også påse at vannet renner ut av veibanen og ikke får renne langs veien og vaske bort grus.

Veien er nå ferdig utbedret, gruset og sloddet etter styrtregnet 25. juli .
(vi målte 43,5mm nedbør denne dagen på vår lokale værstasjon!)

Etter dugnaden blir det samling hos Berte og Tore med pølser og saft.