Dokumenter for nedlasting.

2022
Protokoll fra årsmøtet 2022
Vedtekter, endret på årsmøtet 2022
Arsmote_2022-Innkalling-beretning-regnskap for 2021
Stemmeseddel 2022

2021
Protokoll fra årsmøtet 2021
Vedtekter, endret på årsmøtet 2021
Alle årsmøte-dokumenter i ZIP-fil
Årsmøte 2021 – Innkalling, beretning og regnskap for 2020
Vedtekter 2021 forslag til endringer
Vedtekter (gjeldende pr. mars 2021)
Stemmeseddel 2021(for alternativt årsmøte)
Melladn Informasjon til alle hyttevel mars 2021
Melladn Kommentar og og litt økonomi


2020
Protokoll fra årsmøtet 2020
Årsmøte 2020 – Innkalling, beretning og regnskap for 2019
Stemmeseddel 2020 (for alternativt årsmøte)

2019
Når ble veien brøyet vinteren 2018-2019?
Protokoll fra årsmøtet 2019
Årsmøte 2019 – Innkalling, beretning og regnskap for 2018

2018
Protokoll fra årsmøtet 2018
Årsmøte 2018 – Innkalling, beretning og regnskap

2017
Protokoll fra årsmøtet 2017
Årsmøte 2017 – Innkalling og beretning
Regnskap 2016 og budsjett 2017

2016
Protokoll fra årsmøtet 2016 
Årsmøte 2016 – Innkalling og beretning
Regnskap 2015 og budsjett 2016

2015
Protokoll fra årsmøtet 2015
Årsmøte 2015 – Innkalling og beretning
Regnskap 2014 og budsjett 2015

2014
Protokoll fra årsmøtet 2014
Årsmøte 2014 – Innkalling og beretning
Regnskap 2013 og budsjett 2014

2013
Protokoll fra årsmøtet 2013
Vedtekter, endret på årsmøtet 2013
Årsmøte 2013 – Innkalling og beretning
Regnskap 2012 og budsjett 2013

2012
Protokoll fra årsmøtet 2012
Vedtekter, endret på årsmøtet 2012
Årsmøte 2012 – Innkalling og beretning
Regnskap 2011 og budsjett 2012
Veikomiteen – årsrapport