Vei ved Huldrebekken

I juni 2020 ble veien ved Huldrebekken ubedret. Det bla lagt ned et par solide stikkrenner slik at vannet i bekken kan renne uhindret selv ved stor vannføring.

Stikkrennen ved Huldrebekken ble utbedret med et par solid dimensjonerte rør.
Veien er forsterket med nye masser og grus på toppen.