Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Infomasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Kort oppsummering av sesongen 2022/23 Vi fikk en fantastisk snøvinter og vi kunne levere topp skiløyper gjennom hele sesongen og med en drømmepåske værmessig ble det helt topp. Økonomisk gikk driften (etter avskrivninger) med et underskudd på kr 86.431. Våre driftskostnader var på kr 705.396 (herav avskrivninger på kr. 248.995). På inntektssiden fikk vi inn …

Brøyting

Vi føler behov for å minne om hva som gjelder for brøyting: Noen ønsker at det alltid skal være godt brøytet frem til hytta, mens andre, som kanskje ikke bruker hytta så mye, gjerne vil  bestille brøyting fra gang til gang. Hvis du bestiller brøyting fra gang til gang, må du sende bestilling på to …