Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Brøyting januar 2024

Det snør og det brøytes. 😊Og snart kommer det enda mer snø… Siste oversikt viser 8 turer i januar. Det betyr ialt 21 turer hittil i denne sesongen. Vi minner om at dersom du ønsker endring i brøyting til din hytte, kan du bestille det som vist her.