Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Fjellstafetten 2024

Da er det på tide å børste støv av turskoene og bli med på Fjellstafetten.Som alltid er turmålene fordelt på 12 fjelltopper spredd rundt i kommunen.Du får premie når du har gått 10 topper. Brosjyre for registrering og turforklaringer kan du laste ned her:https://www.oystre-slidre.kommune.no/nyheter/informasjon-om-fjellstafetten-2024.14007.aspx Årets turmål:1 Raudhamaren (1437 moh)2 Fagerdalsknappen (1397 moh)3 Bitihorn (1607 moh)4 …

Ingen løypedugnad

Det var tidligere planlagt løypedugnad lørdag 15. juni. På programmet var reparasjon av kloppen ved Rennsennbekken, men nå er dette arbeidet utført av Melladn. Dermed utgår årets dugnad. Vil du likevel gjøre en innsats for å gjøre løypene enda bedre, står du fritt til å «lufte ryddesagen» din. Aktuelle strekninger kan være fra Brimbakken over …