Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Dugnader sommeren 2022

Skiløyper:Lørdag 9. juli 2022 er det dugnad i skiløypene. (Samme helg som konserten på Rennsenn).Oppmøte ved trafo i bunn av Brimbakken kl 1000. Vi planegger å få laget bedre overgang ved utløpet fra Rennsenn (Rennsennbekken) samt vedlikeholde traseen i hele løypenettet for kratt og småskog. Det er en del trær som er merket med oransje …

Påskegudstjeneste langfredag

På langfredag kl 1500 holdes det påskegudstjeneste på Vangsjøen fjellstue.Den nye eieren av fjellstua, Aleksander Øiestad, åpner dørene for alle som vil delta på gudstjenesten. Det er prost Carl Philip Weisser som holder gudstjenesten. Se omtale i Avisa Valdres