Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Årsmøte 2023

Årsmøtet holdes torsdag 6.april 2023 kl. 10.00 i kjellerstuen på Vangsjøen Fjellstue. Forhåndsstemming for de som ikke kan delta på årsmøtet sendes til post@rennsenn.com. Frist søndag 2.april 2022. Dokumentene til årsmøtet kan lastes ned her.Vi oppfordre alle til å skrive ut dokumentene selv og ta dem med på årsmøtet. Det vil ikke bli delt ut …