Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Pigging langs veien

Pigging av fjell på Hestekampveien starter mandag 09.11.2023 kl. 08:00. Arbeidet vil pågå hele uke37. Det er derfor ønskelig med minst mulig biltrafikk i arbeidstiden den uken. Det er både tungvint og tidkrevene å måtte flytte maskinen hver gang en bil skal passere.Forsøk derfor å planlegge dine kjøreturer slik at piggingen kan foregå mest mulig …