Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Ny brøyteavtale

I år ble det sendt ut 4 invitasjoner ifm anbud på snøbrøyting i vårt område. En aktør trakk seg, tre sto igjen hvorav den ene besvarte kun deler av invitasjonen. Da sto vi igjen med kun to seriøse, fullverdige besvarelser. Erik Onstad kommer klart best ut ifht pris til tross for økte priser, og vi …

Feiing av piper

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner i boliger og fritidsboliger blir feiet ETTER BEHOV, som regel hvert 4. år.Det  er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn.  Brannvesenet i Valdres opplyser at piper i vårt område planlegges utført i tidsrommet 2022-2024. Hvis man anser at tidligere feiing er …