Forsiden

Midthøgde og Søndre Rennsenn vel
er en velforening for hytteeiere som har tilknytning til Hestekampvegen fra stopp 8.
Vellets oppgave er å ivareta hytteeiernes interesser gjennom å påvirke til vern om områdets natur, miljø og til bærekraftig bruk gjennom samarbeid med grunneiere, kommunen og andre velforeninger i kommunen.

Videre skal vellet vedlikeholde, utbedre og brøyte vegen fra stopp 8, opprettholde og vedlikeholde velets del av skiløypene i samarbeid med grunneiere, veglaget, løypelag, kommunen og nabo-velforeninger.

Blog

Info fra Melladn Turløyper

Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status foran ny sesong Målet med å skaffe egen maskin gikk som planlagt takket være alle (216 hytter så langt) som har bidratt med 4000! Igjen tusen-tusen takk! Vi har intensjonsavtale med Yddin og Javnlie Løypelag om felles organisering av oppkjøring av løyper. Det er kommet til to …