Nyttig

På denne siden har vi samlet mye informasjon som kan være til nytte.

LEGE
Øyeblikkelig hjelp: Ring 113
Kommunelegen i Øystre Slidre har kontor i huset ved siden av Coop på Heggenes. Åpent hverdager 0830-1500. Telefon på dagtid 61 35 29 00.

Legevakt: telefon 116117
Nærmeste legevakt er på Fagernes i Garlivegen 14

BRANN
Øyeblikkelig hjelp: Ring 110
Brannberedskapen i Valdres er organisert felles brannvesen for alle kommunene.

POLITI  
Øyeblikkelig hjelp: Ring 112
Fagernes Lennsmannskontor, Jernbanevegen , 2900 Fagernes
Telefon: 61 53 90 00

FEIING OG TILSYN
Valdres brann- og redningstjeneste IKS informerer om at det er vedtatt en ny forskrift om brannforebygging Forskriften inkluderer også fritidsboliger. Tilsyn blir varslet pr. SMS til hytteeieren. Det tas sikte for feiing hver 8. år for hytter.

Ved tilsyn må eier eller en representant være tilstede, da man er avhengig av å komme inn i hytta for å få gjennomført tilsynet. Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak, og brannslukkere og røyvarslere blir kontrollert.

BÅNDTVANG FOR HUNDER
I Øystre Slidre kommune er det båndtvang for hunder fra 1. april til 30. september i områder hvor det er beitedyr. Det vi si at du skal holde hunden i bånd når du er på hytta i denne perioden.
Også i noen skiløyper er det båndtvang, deriblant Danebuløypa som går gjennom vårt nærområde.

Hundeeier har plikt til straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på «veg, fortau, gangveg, skiløype, park, bru, brygge, strand, annen manns hage, eller offentleg stad som blir brukt av allmenta.»

LANDINGSPLASS FOR HELIKOPTER
Ca 200 m fra postkassen ved Stopp 8 og innover vår vei er det etablert en landingsplass for ambulansehelikopter.

Stedet er merket med et skilt i veikanten med nøyaktig GPS posisjon som er N61.1535 E9.1982

AVFALLSHÅNDTERING
Avfallsontainerne i området er kun ment for vanlig husholdningsavfall. Det ikke tillatt å stette fra seg ting som skal kastes utenfor containerene. Slikt avfall kan du ta med hjem eller levere på en miljøstasjon.

Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) har flere miljøstasjoner i vårt område. Her kan du kaste alt som ikke går i containere i hytteområdene.

De nærmeste miljøstasjonene er plassert her:
      – Rogndokken ved Fagernes
      – Beitostølen
      – Raubrøtmoen på Heggenes.

Åpningstidene varierer fra sted til sted. Fullstendig oversikt her

SEPTIK OG SLAMSUGING
Valdres Kommunale Renovasjon har ansvar også for slamtømming av private avløpsanlegg i kommunen.
Har du behov for ekstra tømming av ditt anlegg, finner du mer informasjon her

STRØM
Valdres Energi er områdets leverandør av strøm. Websiden har mye nyttig informasjon.

Du kan logge deg på dine egne kundesider og følge utviklingen i strømforbruket på hytta.

BRØYTING  
Erik Onstad sørger for at veiene er brøytet for snø og fremkommelige om vinteren.
Han treffes på telefon 91817969.

LOKALE NYHETER
Avisa Valdres er lokalavisen vår.
Her finner du små og store nyheter fra hele Valdres-regionen.
Husk å kjøpe et eksemplar når anledningen byr seg!

SKILØYPER
Linker til noen løypelag i Valdres.
De fleste har oppdaterte løypekart:
Mellad’n Turløyper
Yddin og Javnlie løypelag
Øystre Slidre Kommune

Oppdatert status for skiløypene finnes på Skisporet.no

VÅRE NABOER
Våre nærmeste hyttenaboer har også etablert velforeninger til beste for sine medlemmer.
Både Luskeråsen Vel og Vangsjøen vel har nett-sider som er verdt et besøk.

Vangsjøen Fjellstue ble solgt til et eiendomselskap i 2021.
Nå kan fjellstua leies ut til private arrangementer og annet opphold.
All utleie er basert på selvhusholdning. Det betyr at det ikke er noen form for servering på stedet. Matlaging osv. må gjøres av leietaker.
Det er kun hele fjellstua som leies ut, og ikke enkeltrom.
Mer informasjon får du av eieren:
Aleksander Øiestad, aleksander@magno.no, tlf. 46 506 506