Vei til Midthøgde

17.10.2020: Veien til Midthøgde er utbedret.
Skråningen ned mot drensgrøften er steinsatt for å hindre utglidning.
Rull ned på siden for flere bilder.