Øystre Slidre kommune

Her samler vi diverse aktuell informasjon fra Øystre Slidre kommune.

Samarbeidsavtale med Øystre Slidre kommune

De fleste hyttevel og hyttelag har nå gått sammen og inngått en samarbeisavtale med Øystre Slidre kommune.

 Det legges opp til to møter med kommunen pr. år hvor planer (kommuneplaner, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere samt investering og drift av infrastruktur knyttet til hytte-områdene som f.eks. vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd blir tema.

Les mer på kommunens hjemmeside

18.11.2019:  Referat fra møte nr. 1.
25.05.2020:  Referat fra møte nr. 2.
04.10.2021: Referat fra møte nr. 3.

Oppdatert 05.11.2021

Skiløyper i Øystre Slidre

Kommunen har nylig lansert en ny brosjyre som gir overskt over alle løyper i kommunen.
Det er et stort kart, så om du ønsker å ha det på papir vil nok størrelse A3 være det beste.
Dessverre er ikke omleggingen av løypa ved Buahaugen kommet med i denne versjonen av kartet. 

Du finner mer informasjon her

Oppdatert 06.01.2021

Svar fra hytteforeninger og hyttevel som representerer deltidsinnbyggerne

Foruten vårt eget vel, har øvrige hyttevel i kommunen gått sammen om å gi en høringsuttalelse til «Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032».

De samarbeidene vel og hytteforeninger er:

Beitostølen Hytteforening, Øyangen Vel, Garlivegen Hytteeierforening, Rensend Vel, Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel, Luskeråsen Vel, Blilie Hytteforening, Javnlie Hytteforening, Vangsjøen Vel,Ole og Hedalen Vel, Juvike Vel.

Dokumentet finnes her.

Oppdatert 10.01.2021