Ny løypemaskin

Sakset fra Melladn Turløyper sin hjemmeside:

Vi har kjøpt egen tråkkemaskin høsten 2021 for kr 2,5 mill. Finansieres ved egenkapital på kr 1 mill og lånefinansiering kr 1,5 mill. 

Styret har i 2021 jobbet aktivt via de enkelte hyttevel for å få alle 850 hytteeierne i området til å innbetale et medlemsinnskudd til MT på kr 4.000 til finansiering av tråkkemaskin og garasje.
Vi har pr 3.oktober 2021 fått innbetalinger fra 210 hytteeiere, som gir kr 840.000 i medlemsinnskudd pt.
Styret håper og ønsker at flere hytteeiere bidrar. Gode skiløyper øker markedsverdien på hyttene, og er derfor god investering. 

Styret har målsetting om hyppigere og bedre skiløyper enn vi har hatt de siste årene. 


Nylig kom den nye løypemaskinen til Melladn “hjem” til Valdres.
Den står nå plassert på samme sted hvor Yddin har sin maskin.
Her skal det bygges garasje i forlengelse av garasjen som allerede finnes der.

Her er noen bilder av den nye maskinen: