Styret og andre tillitsverv etter valg 06.04.2022

Styreleder (På valg: 2024)
Steinar Gjengaar
Midthøgde 20
Tlf: 905 62 980

Sekretær (På valg: 2025)
Bente Persen
Hestekampen 63
Tlf: 915 51 645

Økonomi (På valg: 2024)
Ida Rød Fredriksen
Midthøgde 10
Tlf: 926 97 758

Løyper (På valg: 2025)
Øyvind Heiesvang
Midthøgde 12
Tlf: 924 56 160

Vei (På valg: 2025)
Tore Møller
Hestekampen 40
Tlf: 907 72 140

VALGKOMITÉ (På valg: 2024)
Karl Ivar Stampe
Hestekampen 20
Tlf: 952 44 896

Johnny Gangsø
Hestekampen 5
Tlf: 905 14 456

REVISOR (På valg: 2024)
Hanne Dybwad
Midthøgde 26
Tlf: 915 80 621

Ansvar for oppførlging mot kommunen:
Mathias W. Johannessen
Hestekampen 50
Tlf: 918 744 43

Innspill og kommentarer:
post@rennsenn.com