Styret og andre tillitsverv etter valg 28.03.2024

Alle styremedlemmer velges for 2 år. For å sikre god kontinuitet velges halvparten av styret av gangen. Leder og kasserer velges i partallsår. Øvrige styremedlemmer velges i oddetallsår.
Revisor og valgkomite velges for ett år av gangen.

Takk til Steinar som fortsetter i ett år ekstra.
Takk også til Silja som går inn i styret midt sekretærens valgperiode.

Styreleder (På valg: 2025) Gjenvalgt for ett år.
Steinar Gjengaar
Midthøgde 20
Tlf: 905 62 980

Sekretær (På valg: 2025) Valgt for ett år.
Silja Espolin Johnson
Midthøgde 18
Tlf: 482 43 423

Økonomi (På valg: 2026) Gjenvalgt for 2 år
Ida Rød Fredriksen
Midthøgde 10
Tlf: 926 97 758

Løyper (På valg: 2025)
Øyvind Heiervang
Midthøgde 12
Tlf: 924 56 160

Vei (På valg: 2025)
Tore Møller
Hestekampen 40
Tlf: 907 72 140

VALGKOMITÉ (På valg: 2025)
Karl Ivar Stampe
Hestekampen 20
Tlf: 952 44 896

Johnny Gangsø
Hestekampen 5
Tlf: 905 14 456

REVISOR (På valg: 2025)
Hanne Dybwad
Midthøgde 26
Tlf: 915 80 621

Ansvar for oppførlging mot kommunen:
Mathias W. Johannessen
Hestekampen 50
Tlf: 918 744 43

Innspill og kommentarer:
post@rennsenn.com