Styret og andre tillitsverv etter valg 18.04.2021

Styreleder (På valg: 2022)
Steinar Gjengaar
Midthøgde 20
Tlf: 905 62 980

Sekretær (På valg: 2023)
Bente Persen
Hestekampen 63
Tlf: 915 51 645

Økonomi (På valg: 2022)
Ida Rød Fredriksen
Midthøgde 10
Tlf: 926 97 758

Løyper (På valg: 2023)
Sigbjørn Hegge
Hestekampen 32
Tlf: 900 78 926

Vei (På valg: 2023)
Tore Møller
Hestekampen 40
Tlf: 412 81 014

Vei (På valg: 2022)
Vidar Larsen
Hestekampen 17
Tlf: 926 54 691

VALGKOMITÉ (På valg: 2022)
Karl Ivar Stampe
Hestekampen 20
Tlf: 952 44 896

Johnny Gangsø
Hestekampen 5
Tlf: 905 14 456

REVISOR (På valg: 2022)
Hanne Dybwad
Midthøgde 26
Tlf: 915 80 621

Innspill og kommentarer:
post@rennsenn.com