Kulturminner

Kulturminner.
Visste du at det vrimler av gamle kulturminner i vårt område?
Det er rester etter kullgroper og gamle jernutvinninganlegg nær sagt hvor en snur seg.
Bare langs vår vei, fra Stopp 8 og til Jødmansstølen, finnes det ikke mindre enn 10 slike registrerte kulturminner.

nettstedet til Riksantivaren finner du enda flere regstrerte funn.
Som du ser av bildet over, foreslår vi at du skriver inn Midthøgde i søkefeltet. Da får du god oversikt over kulturminner i vårt nærområde.

For Øystre Slidre kommune er det mer enn 1000! Det er bare å zoome inn i kartet, så finner du mye interessant.

Det er spennende å gå på oppdagelesestur og søke opp disse kulturminnene.
Men husk at de er fredet, så la dem være urørt!