Turmål på Hestekampen

Turmål på Hestekampen.
Hestekampen er vår nærmeste fjelltopp, og er et lett tilgjengelig turmål.
Fra toppen har man god utsikt over store områder i alle himmelretninger.
Stien opp til toppen starter ved veien, et lite stykke før du kommer opp til Hestekamptjednet.
Det er godt skiltet hele veien opp.
Det er også mulig å gå langs myra ved Hestekamptjednet og følge stien videre opp til topps.

Det er godt skiltet hele veien.
En fin sti og god merking leder deg til topps.
På toppen er det satt opp en postkasse.
I postkassen finner du en turbok hvor du kan skrive navnet ditt.
Utsikt over Røyre og Midthøgde.
Utsikt over Øyangen og alle småvannene
Veien ned fra Hestekampen behøver ikke bli den samme som du gikk opp.