Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel


Ny skiløype ved Buahaugen.

Denne skisesongen startet med en helt ny trasé ved Buahaugen. En flott løype gjennom skogen ned mot Røyre og kryssing av elven.

Så ble det plutselig stopp og man gikk over til å preppe den gamle løypa igjen.
Årsaken var beskjed fra kommunen om at ikke alle formaliteter med den nye løypa ikke var på plass - det manglet bl.a. samtykke fra grunneier.

Den 19. februar fikk vi endelig melding om samtykke fra grunneier og en bekreftelse på at den nye løypetrasséen kan kjøres som en midlertidig prøveperiode ut inneværende sesong.

Oppdatert 19.02.2021


Skiløyper i Øystre Slidre


Kommunen har nylig lansert en ny brosjyre som gir overskt over alle løyper i kommunen.

Det er et stort kart, så om du ønsker å ha det på papir vil nok størrelse A3 være det beste.

Dessverre er ikke omleggingen av løypa ved Buahaugen kommet med i denne versjonen av kartet.

Du finner mer informasjon her


Oppdatert 06.01.2021


Svar fra hytteforeninger og hyttevel som representerer deltidsinnbyggerne

Foruten vårt eget vel, har øvrige hyttevel i kommunen gått sammen om å gi en høringsuttalelse til
"Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032".

De samarbeidene vel og hytteforeninger er:
Beitostølen Hytteforening, Øyangen Vel, Garlivegen Hytteeierforening, Rensend Vel, Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel, Luskeråsen Vel, Blilie Hytteforening, Javnlie Hytteforening, Vangsjøen Vel,
Ole og Hedalen Vel, Juvike Vel.

Dokumentet finnes her.

Oppdatert 10.01.2021

Veien til Midthøgde er utbedret

Bilder som viser resultatet etter graving
og steinsetting i skråningen.


Klikk  her for flere bilder


Oppdatert 17.10.2020


Flag CounterTrygg jule- og nyttårshelg i Øystre Slidre–
Tilråding om bruk av munnbind
.


Øystre Slidre kommune er oppteken av å sikre innbyggarar, deltidsinnbyggarar og gjester ei trygg jule- og nyttårshelg i kommunen. Vi ber alle setja seg inn i dei generelle råda som nasjonale helsestyresmakter har kome med.

Å følgje desse råda nøye er det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av covid-19 viruset.

Vi venter stor tilreising til kommunen i samband med jul og nyttårsfeiringa.

Mange tilreisande kan gjere det vanskeleg å halde meteren særleg i sentrum og i butikkane.

Der det ikkje er mogleg å halde meteren tilrår vi bruk av munnbind for alle over 12 år.

Det er viktig å minne om at munnbind ikkje erstatter dei andre viktige smitteverntiltaka vi no kjenner så godt:

  • Pass på å halde avstand
  • Hugs å sprite hende, eller vaske hendene grundig med såpe og vatn
  • Det aller viktigaste: Halde deg heime om du er sjuk

Tilrådinga er i samsvar med råda frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Innlandet.

Vi ønskjer alle som oppheld seg i Øystre Slidre ei god jul og eit godt nytt år.

Helsing
Odd Erik Holden, ordførar
Jostein Aanestad, rådmann
Arild Jacobsen, kommuneoverlege

Oppdatert 22.12.2020


Ny brøyteavtale:

Det er inngått ny 3-årig avtale for brøyting med Erik Onstad.
Avtalen gjelder for 2018-2021.

Med mindre annet er avtalt med den enkelte hytteeier, brøytes tilførselsveiene til de enkelte hyttene samtidig med brøyting av fellesveiene når snødybden er over 10 cm.

Det brøytes fra første snøfall til ut april måned.

Brøyting av den enkeltes tilførselsvei, parkeringsplasser og delt tilførselsvei prises etter antall løpemeter.
Styret har delt opp i 5 lengder, med hver sin prisklasse.

Pris pr. tur:
Klasse A : Under 50 lm                   44,- kr.
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm      69,- kr.
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm    81,- kr. Klasse D : Mellom 150 – 250 lm    94,- kr.
Klasse E : Over 250 lm                  100,- kr.
Parkeringsplass:        Inngår i brøytet lm.

Fakturagebyr
(engangsgebyr ved fakturering)   38,- kr.

Når det gjelder delt tilførselsvei, må hytteeierne selv ta kontakt med Erik Onstad for riktig prising og kostnadsfordeling.

Kontaktinformasjon:
Erik Onstad
Mobil : +47 918 17 969
Mail : erik.onstad@hotmail.no
Oppdatert 05.11.2018
Samarbeidsavtale med
Øystre Slidre kommune

De fleste hyttevel og hyttelag har nå gått sammen og inngått en samarbeisavtale med Øystre Slidre kommune.

 Det legges opp til to møter med kommunen pr. år hvor planer (kommuneplaner, reguleringsplaner, temaplaner) med relevans for hytteeiere samt investering og drift av infrastruktur knyttet til hytte-områdene som f.eks. vei, turveier/løyper, renovasjon, vann og avløp, bredbånd blir tema.

Les mer på kommunens hjemmeside
18.11.2019: Referat fra møte nr. 1.
25.05.2020: Referat fra møte nr. 2.
Oppdatert 06.06.2020

Wenche Skogen har gått bort

Wenche døde lørdag 24. Gravferd fra  Volbu kirke 4. nov. 2020  kl. 1100.
Rolf Jørn Karlsen, leder i Vangsjøen vel, vil holde minnetale på vegne av alle nabovellene, inkl vårt vel.

Oppdatert 30.10.2020

Stirydding 2020

Sammen med Vangsjøen vel har vi ryddet stier mot Rabalsmellen og langs Rabalsvatnet.

Stien til Hestekampen er også ryddet.

Bilder fra dugnadene.

Oppdatert 24.07.2020

Til minne

Tore E. Johnson har gått bort.

Tore var en av initiativtakerne til opprettelse av vår vel og ledet velet i mange år.

Les minneordene her.
Oppdatert 17.03.2020