Informasjon fra Mellad’n Turløyper mars 2024

Løypene

Alle løyper har blitt kjørt regelmessig og vi mener at det har vært gode skiløyper i hele vinter. Første tur ble kjørt 9. des og vi har så langt kjørt 36 turer.

Løypemaskinen fungerer meget godt og vi har så langt ikke hatt noen tekniske problemer.

Vi har også kjørt scooterløype på Rennsennvannet regelmessig. Dette er en populær løype som gjør runden om Rennsennvannet noe enklere. (slipper bakkene om Hestekampen og Luskeråsen). Flere bør prøve denne runden!

Scooterløypa fra Rabalsvannet og over Rundemellen har Rogne IL kjørt for oss tre ganger slik at den er klar til vinterferie og påskeferie (men nå går det en stor reinsflokk på Mellene så da ser vi an om vi kan kjøre den i påsken!)

TUSEN TAKK FOR FLOTTE DUGNADER I VELLENE!

Arbeid i løypenettet høsten 2023 og vinter 2024

Det utføres kontinuerlig jobbing med skilting, løypekryss og mindre utbedringer. Legger ved en egen liste over alt som gjøres takket være en «supermann» i vår løypesjef Knut Sebu. Mellad’n er kjempeheldige som har en slik ressurs som iverer for å lage så flotte løyper!

Økonomi

Vi er i god rute med å klare våre mål! Vi får også veldig mye positive tilbakemeldinger om flotte oppkjørte løyper, nye løypekart, klopper og skilting. Dette gjør at vi nå har passert kr 345.000 i innbetalte løypebidrag fra hytteeiere, støler og brukere av skiløypene. Og i løpet av påsken håper vi å nå budsjettet på kr 360.000.

Vi har fått kr 214.212 i kommunal støtte for oppkjøring av skiløyper i kommunens løypenett, kr 60.000 i driftsstøtte fra Sparebankstiftelsen Øystre Slidre, kr. 31000 i grasrotandel fra tippemidler, kr 11000 fra sponsorer og vi håper på bidrag fra vel! (i fjor utgjorde kr 30195).

Men det koster å kjøre skiløyper. Det tar ca 8-9 timer og kjøre opp alle løyper. Vi bruker ca 100 l diesel hver gang og lønn til sjåfør, vi har nedbetaling av lån, avskrivninger på maskinen og drift av garasjen.

Vi kan kanskje i år klare en ekstra nedbetaling på lånet til løypemaskinen og det er kjempefint!

Vær sikker: hver eneste innbetalte bidrag føres tilbake til løypenettet i mer kjøring og bedre løyper! Det snør ikke skiløyper, men det fikser Mellad’n!

Til slutt en påminnelse: I skiløyper bruker vi ski og går ikke på beina!

Påsken 2024 Mellad’n Turløyper