Dugnader sommeren 2022

Skiløyper:
Lørdag 9. juli 2022 er det dugnad i skiløypene. (Samme helg som konserten på Rennsenn).
Oppmøte ved trafo i bunn av Brimbakken kl 1000.

Vi planegger å få laget bedre overgang ved utløpet fra Rennsenn (Rennsennbekken) samt vedlikeholde traseen i hele løypenettet for kratt og småskog.
Det er en del trær som er merket med oransje spray som må fjernes.

Det kan bli flere dugnader i løypene i løpet av sommeren, så følg med på hjemmesiden.

Gjør du noe på eget initiativ utenom dugnadene, så er det fint om du melder fra om dette til løypeansvarlig slik at vi holder orden på hvor det er behov for ytterligere innsats.

Veien:
Den årlige dugnaden på veien blir lørdag 20.august kl. 1000.
Vi møtes som vanlig ved trafo i bunn av Brimbakken hvor arbeidsoppgaver blir fordelt.