De første skisporene er satt!

Onsdag 22.12 er det med scooter satt klassisk spor på veien mellom bilsporene på veien Bukono – Rabalen og på veien over Synshaugen.

Det er fortsatt ikke nok snø i terrenget til at man kan kjøre hele løypenettet, så inntil videre er dette muligheten vi har for å teste skiene.

Ellers mattekjørt alt utenom Hestekampen, Luskeråsen og Bjødnaholet. Det kjøres på neste snøfall.
Så får vi håpe at det kommer et skikkelig snøfall om ikke lenge slik at alle løypene kan kjøres med den nye maskinen.

God tur og vis hensyn når du møter andre!

Veien mellom Bukono og Rabalen
Veien over Synshaugen.

Ny bro ved Buahaugen

Det jobbes nå for en ny bro ved utløpet av Røyre.

Planleggingen er kommet godt i gang og en prosjektbeskrivelse med tegninger og foto er utarbeidet.
Det er også bygget en modell i skala 1:10 av broen som setter planen skal stilles ut på et sentralt sted i kommunen.

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Broen får en lengde på 15m og en kjørebredde på 5m.
Broen er også et krysningspunkt for skiløypa. Nå blir det bedre plass til løypemaskinen!

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Fundamentene i hver ende blir av tilhugget stein mens i midten blir fundamentet i form av en tømmerkiste.

Dagens bro begynner å bli i dårlig forfatning. Det er sprekkdannelser i betongen flere steder og den har nådd sin alder.

Man tenker å fjerne deler av fyllingen som går ut til dagens bro. Det vil gi et bredere elveløp og mulighet for å re-etablere gyteplasser for ørret her ved utløpet av Røyre.
Samtidig heves terrenget noe slik at veibanen blir liggende høyere enn nå.

Gjennomføring av prosjektet blir sannsynligvis i 2023.

Info fra Melladn Turløyper

Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status foran ny sesong

Målet med å skaffe egen maskin gikk som planlagt takket være alle (216 hytter så langt) som har bidratt med 4000! Igjen tusen-tusen takk!

Vi har intensjonsavtale med Yddin og Javnlie Løypelag om felles organisering av oppkjøring av løyper. Det er kommet til to nye løypekjørere (med erfaring) som vi har stor tillit til.

Garasjebygget er blitt noe forsinket, men vi låner plass når vi får behov for varm garasje.

Knut og flere er klar for sålekjøring, men vi må ha litt (min 20 cm) mere snø.

Vi har også et løypemannskap som har brukt utrolig mange timer og gjort en fantastisk jobb for å bedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle. Mange hyttevel har stilt opp med stort mannskap på dugnad for å bedre løypetraseer og rydde trær og kratt. Det er lagt klopp over Vangsjøåni ved Bukono (slipper gå på Stølsvegen over brua) og justeringer av løypene ved Rennsendbekken, Gamasama og Bukono. Vi har lagt ny løypetrase for løypa rundt Synhaugen, og i vinter vil vi kjøre veitraseen om Synshaugen. Vi har satt ut over 500 staur og vi har fått laget nye informasjonstavler/kart som skal settes ut i løypekryss. Tusen takk til alle som bidrar for Mellad’n på denne måten!

Vi håper at noen flere vil bli med. Det er også noen som har gitt positivt tilsagn som ikke har betalt.
Innbetaling kan gjøres til konto: 2320 23 80069

Husk å oppgi hyttevel, hytteadresse, telefonnummer og epost adresse.

Betaling kan også skje til VIPPS nr 79234

Vi står foran en ny sesong og trenger kanskje noe tid for innkjøring og høste verdifull erfaring. Styret vil gjøre det ytterste for at dette blir bra!

Kommentar og/eller spørsmål kan stilles til vellets kontaktperson eller til leder Torleif Håvi, torleifhavi50@gmail.com

Ønsker dere alle en riktig fin vinter og nok snø til fine løyper!

Premie for Fjellstafetten 2021

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at de som har fått 10 topper eller mer kan hente sin premie på Tingvang fra midten av januar 2022.

Det vanker en ekstra premie for de som har vært med i 5, 10 eller 15 år.

Vi sakser fra kommunens hjemmeside:
«Det er nittande gong vi registerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 432 personar. Dei får ein kopp med motiv frå Urekkollen i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang frå midten av januar, og det vil bli annonsert på kommunen si heimeside og Fjellstafetten si facebookside når desse er klare for henting.

Dei som no har delteke i Fjellstafetten i fem år og vore på alle toppane kvart år, får ei blå t-skorte. Dei som har delteke i 10 år og vore på minimum 10 toppar kvart år, får ei raud t-skjorte. Dei som har delteke i 15 år får ei grå t-skjorte.

To personar har gått 10 toppar på ein dag, og får svarte sportsskjorter med gullskrift.«