Informasjon fra Mellad’n Turløyper

Til alle ski-interesserte hytteeiere i Mellad’n Turløyper

Da har den første snøen lagt seg i terrenget, og vi kan så smått begynne å håpe på at det skal bli skiføre til jule- og nyttårshelgen.

Denne uken har vi fått 35 cm snø og vi har startet med sålekjøring med scooter og matte.

Det har i sommer blitt jobbet på flere områder i løypenettet og det har vært stor innsats av løypesjefen med mannskap. Og flere velforeninger har hatt dugnader med rydding av trær og fjernet stubber. Vi har registrert over 2000 timer med dugnadsinnsats i løypene. I tillegg har vi hatt noe maskinpreparering på de vanskeligste stedene.

Hva er blitt gjort?

1) Det er lagt ned stor innsats for å rydde Synhaugrunden slik at løypa går i terrenget fra Mosaberget og opp til venstresvingen på veien nedenfor stølene på Synshaugen.  Det vil formodentlig gi en langt bedre turopplevelse for de aller fleste

2) Flere skarpe svinger er rettet ut samtidig som vi har lagt vekt på å få til god sikt i svingene mange steder i løypenettet

3) Vi har også iverksatt tiltak for å redusere overvann i løypa ved Pipetjernbekken og på sydsiden av Mosaberget

4) Traséene er utvidet til minimum 8 meter (hvor det er mulig) for å få mer snø inn i sporet

5) Vegetasjonen på østsiden av krysset ved Trollåsåne er kuttet ned for å forsinke snøsmeltingen i mars/april.

6) Bambusstikkene er erstattet med staur, og vi har sjekket at eksisterende staur står godt 

7) Løypa over Luskeråsen har blitt kjørt gjennom med maskin og fjernet steiner og ryddet for kratt.

Vedlagt vil du finne et informasjonsskriv som går ut til samtlige hytteeiere innenfor Mellad’n sitt dekningsområde.  Vi håper du fortsatt vil være med å støtte ditt lokale løypelag økonomisk.
Åpne informasjonsskrivet her.

Med ønske om en hvit og rolig jul og et godt nytt skiår!

Torleif Håvi