Infomasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Kort oppsummering av sesongen 2022/23

Vi fikk en fantastisk snøvinter og vi kunne levere topp skiløyper gjennom hele sesongen og med en drømmepåske værmessig ble det helt topp.

Økonomisk gikk driften (etter avskrivninger) med et underskudd på kr 86.431. Våre driftskostnader var på kr 705.396 (herav avskrivninger på kr. 248.995). På inntektssiden fikk vi inn kr 317.000 i løypebidrag, kr 214.212 fra kommunen, kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen samt noen sponsorer og gaver.

Det er løypebidragene som avgjør hvor ofte vi kan kjøre løypene. Det kostet ca. kr 13 000 pr tur, og vi kjørte 56 turer forrige sesong. Skal vi opprettholde samme standard på løypene denne vinteren er vi avhengig av å nå budsjettert innbetaling av løypebidrag på kr 360 000. Garasjen er ferdig, og vi er i god rute med nedbetaling av løypemaskinen.

Forberedelse og arbeid i løypene i sommer og høst

Det har vært kjempeflott å se og registrere alle dugnader og innsats som er lagt ned fra alle hyttevel! Dette er viktig for at maskinen kan gå litt raskere og med litt bedre sikkerhet for å unngå stein og stubber. Tror nok vi kan oppsummere over 1000 dugnadstimer! Tusen, tusen takk for god jobb!

Løypebidrag

Vi har store kostnader med høye dieselpriser, service på maskin, litt smårep osv. Og våre kjørere må få lønn for den veldig gode jobben de utfører til tider hvor vi andre sitter foran peisen!

Vi ber om forståelse for å øke løypebidraget til kr 1300. (flere betalte kr 1200 i fjor) Dette er en beskjeden økning i f t mange andre løypelag. Vi håper på at løypebidraget betales tidligere (desember/januar) slik at vi har kontroll på løpende driftskostnader.

Betalingsinformasjon: Løypebidrag kr 1300,-
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører

Se også våre websider www.melladn.no

Med vennlig hilsen
Torleif Håvi
Styreleder

Løypedugnad 5. oktober 2023

Denne dugnaden er på en torsdag. Det er i høstferien, og vi håper på god deltakelse.

Vi har fokus på løypa fra veikrysset ved Bleikfetbekken, opp til Bleikfettjernet og videre på myra ovenfor.
Opp til tjernet er det en del ujevnheter som med fordel kan utbedres med det vi finner av stokker og kvist.

I partiet langs Bleikfettjednet og på myra ovenfor er løypa justert noe. Noen trær må fjernes og det må ryddes for kratt.

Det er flere utsatte steiner langes tjernet og vi forsøker å  rette ut ujevnheter med stokker og kvist.

Løypa legges om på noen steder. Vi må derfor ta ned noen trær samt rydde kratt.
Det er behov for motorsager og ryddesager, gjerne også noen til å rydde kvist.

Blir det tid til overs har vi flere oppgaver i nærliggende område. 🙂

Oppmøte:
kl 1000 i krysset ved Bleikfetbekken hvor oppgaver fordeles.

Løypedugnad 15. juli 2023

Stor takk til alle som var med på dugnaden.

Det var 15-20 personer som stilte til dugnad. Fantastisk at så mange ville være med tross en ganske utrygg værmelding.
Sammen flyttet vi kloppen over Rennsennbekken ca 150m nærmere veien.

Mens noen demonterte den gamle klopppen og faktet lemmer og trestokker til det nye krysningspunktet, bar andre tunge tømmerstokker fra veien og ned til bekken.

Vi bygget en solid bro av materialene vi hadde til rådighet.

Et par mann gikk med ryddesag og fjernet kratt i den nye løypetraseen.

Med så mange deltakere klarte vi hele jobben i løpet av ca 3 timer. Godt jobbet 😊

Bilder fra dugnaden finner du her: https://rennsenn.com/loypedugnad-15-juli-2023/

Dugnad i løypene 15. juli 2023

Oppmøte ved postkassen Stopp 8 lørdag 15. juli kl 1000.

På årsmøtet i påsken vedtok vi at sommerens dugnad i løypene blir 15. juli.

Fra Melladn har vi fått beskjed om at kloppen som ble anlagt over Rennsennbekken på dugnaden i fjor må flyttes. Dette er etter ønske fra de som setter ut fisk i vannet.

Fisken i Rennsenn går ned i bekken for å gyte, men kloppen der den ligger i dag gjør at fisken ikke finner gode gyteplasser.

Løypa er allerede stauret om og nytt krysningspunkt over bekken blir nærmere veien.

Planen er å demontere kloppen, flytte alt over til det nye stedet og montere det hele sammen igjen.

Behov for batteridrill, sag, hammer osv. Arbeidshansker anbefales.
Skal du bruke motorsag eller ryddesag, så husk verneutstyr.
Det kan være vått i myra, så ta på egnet fottøy.

Kommunen har også ytret ønske om at kloppen beises i en mørkere farge. Slik den ser ut nå er den et blikkfang som ikke akkurat pynter opp på myra. En mørkere og mer jordnær farge er ønskelig.
Kanskje noen har litt beis til overs som kan brukes?

Dette ligger an til å bli en fin dag – først dugnad på formiddagen og så konsert på Rensend om kvelden 😀

Info fra Mellad’n Turløyper påske 2023

Informasjon fra Mellad’n til hyttevel før påsken 2023

En kort orientering om status og utfordringer.

Hva har vi gjort

  • Innkjøpt løypemaskin i 2021 til 2 mill + mva. Mva har vi fått refundert nå i 2023. Restgjeld kr 950’ med 6 års nedbetalingstid.
  • Bygget garasje til løypemaskinen til 1,45 mill. Lån kr 350’ (starter nedbetaling over 5 år i 2027). Oppvarmet garasje med varmepumpe og avfukter.
  • Vi har nå kjørt løyper med egen løypemaskin i 2 vintre. I fjor var det veldig lite snø, men vi kjørte 32 turer og maskinen gikk 199 timer. I år har det vært rikelig med snø og mye vind i fjellet. Vi har så langt kjørt 45 turer og 340 timer.

Vi har så langt 232 som har betalt inn kr 4000 til støtte for nedbetaling på løypemaskinen. Dette er veldig, veldig bra. Og vi håper på at enda flere blir med!

Vi har så langt mottatt kr 277200 i innbetalt løypebidrag i 2022/23. Dette er litt bak budsjett (kr 300000) for denne vinteren. I år har vi fått vesentlig høyere driftsutgifter med høy dieselpris, strømutgifter i garasjen og lønnsjustering til løypekjørere. I år har vi også kjørt mer enn planlagte turer for at løypene skal holde god nok kvalitet.

Løypene er utbedret med rydding og noe justering av terreng. Vi har fjernet farlige steiner mange steder i løypenettet og vi har anlagt klopper for å slippe å gå på stølsvegen ved Bukono. Det er jobbet frivillig i løypenettet og det er lagt ned over 2000 dugnadstimer. Vi mener vi har et fantastisk løypenett og tilby hytteeiere i området. Det kommer nye kart på tavlene til neste vinter.

Vi har et meget aktivt styre som legger ned mye jobb på frivillig basis.

Vi har et meget godt samarbeid med Yddin og Javnlie Løypelag og vi har kjempeflinke løypekjørere.

Vi har aktive hyttevelforeninger og styret er sammensatt av en fra hver velforening. For tiden er 7 vel representert i styret.

Vi registrerer alle innbetalinger og håper at enda flere vil støtte løypelaget med en årlig støtte. Det er det som holder drifta i gang.

Vi må oppfordre alle som setter pris på at det er gode løyper til alle tider i sitt hytteområde støtter opp om løypelaget.
Ønsker alle en riktig god påske!

Hilsen Torleif, leder i Mellad’n.

Om hund i skiløypene

Uavhengig av påkrevet båndtvang er det verdt å merke seg at det ikke er fritt frem ifht å slippe hunden løs uten bånd. Det påhviler hundeeier et stort ansvar å ha hund.

Å møte en eller flere større løse hunder i full fart imot i skiløypa kan
skape frykt og utrygghet, særlig for barn. Løse hunder kan dessuten være vimsete/uberegnelige i skiløypa og skape farlige situasjoner for andre skiløpere.

«Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller kommer i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.
Hundeholder skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.
Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.»

Selv om hunden din er snill og veloppdragen, vil andre kunne oppleve
utrygghet når den kommer løpende imot i løypa uten bånd. Kjefting i løypene kan nettopp være forårsaket av utrygghet.

Takk for at du tar hensyn! For mer info, se vedlagte artikkel fra hunden.no.
https://www.hunden.no/nyheter/vis/8900/Jippi-Bandtvangen-er-over-/

Hilsen Steinar Gjengaar
Midthøgde og S Rennsenn vel