Ingen løypedugnad

Det var tidligere planlagt løypedugnad lørdag 15. juni.
På programmet var reparasjon av kloppen ved Rennsennbekken, men nå er dette arbeidet utført av Melladn. Dermed utgår årets dugnad.

Vil du likevel gjøre en innsats for å gjøre løypene enda bedre, står du fritt til å «lufte ryddesagen» din.
Aktuelle strekninger kan være fra Brimbakken over Grisemyre og videre til løypekrysset ved Buahaugen. Gå gjerne også med ryddesag fra Brimbakken til Bayhaugen/Bleikfetbekken.
Tverrløypa mellom de to nedfartene fra Luskeråsen trenger også litt ettersyn og pynting.

Informasjon fra Mellad’n Turløyper mars 2024

Løypene

Alle løyper har blitt kjørt regelmessig og vi mener at det har vært gode skiløyper i hele vinter. Første tur ble kjørt 9. des og vi har så langt kjørt 36 turer.

Løypemaskinen fungerer meget godt og vi har så langt ikke hatt noen tekniske problemer.

Vi har også kjørt scooterløype på Rennsennvannet regelmessig. Dette er en populær løype som gjør runden om Rennsennvannet noe enklere. (slipper bakkene om Hestekampen og Luskeråsen). Flere bør prøve denne runden!

Scooterløypa fra Rabalsvannet og over Rundemellen har Rogne IL kjørt for oss tre ganger slik at den er klar til vinterferie og påskeferie (men nå går det en stor reinsflokk på Mellene så da ser vi an om vi kan kjøre den i påsken!)

TUSEN TAKK FOR FLOTTE DUGNADER I VELLENE!

Arbeid i løypenettet høsten 2023 og vinter 2024

Det utføres kontinuerlig jobbing med skilting, løypekryss og mindre utbedringer. Legger ved en egen liste over alt som gjøres takket være en «supermann» i vår løypesjef Knut Sebu. Mellad’n er kjempeheldige som har en slik ressurs som iverer for å lage så flotte løyper!

Økonomi

Vi er i god rute med å klare våre mål! Vi får også veldig mye positive tilbakemeldinger om flotte oppkjørte løyper, nye løypekart, klopper og skilting. Dette gjør at vi nå har passert kr 345.000 i innbetalte løypebidrag fra hytteeiere, støler og brukere av skiløypene. Og i løpet av påsken håper vi å nå budsjettet på kr 360.000.

Vi har fått kr 214.212 i kommunal støtte for oppkjøring av skiløyper i kommunens løypenett, kr 60.000 i driftsstøtte fra Sparebankstiftelsen Øystre Slidre, kr. 31000 i grasrotandel fra tippemidler, kr 11000 fra sponsorer og vi håper på bidrag fra vel! (i fjor utgjorde kr 30195).

Men det koster å kjøre skiløyper. Det tar ca 8-9 timer og kjøre opp alle løyper. Vi bruker ca 100 l diesel hver gang og lønn til sjåfør, vi har nedbetaling av lån, avskrivninger på maskinen og drift av garasjen.

Vi kan kanskje i år klare en ekstra nedbetaling på lånet til løypemaskinen og det er kjempefint!

Vær sikker: hver eneste innbetalte bidrag føres tilbake til løypenettet i mer kjøring og bedre løyper! Det snør ikke skiløyper, men det fikser Mellad’n!

Til slutt en påminnelse: I skiløyper bruker vi ski og går ikke på beina!

Påsken 2024 Mellad’n Turløyper

Valdres Skimaraton 23. mars

Lørdag 23. mars går skirennet Valdres Skimaraton av stabelen. Rennet har start på Beitostølen og mål på Aurdalsåsen Skistadion (i bunnen av gamle Danebubakken).

Skiløpet går gjennom «vårt» område og ved Vangsjøen blir det mat og drikkestasjon.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til løperne denne dagen og kanskje legge dagens skitur til noen av de andre flotte løypene som finnes i området.

rennets hjemmeside finnes detaljer og kart som viser hvilke løyper som berøres.

Infomasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Kort oppsummering av sesongen 2022/23

Vi fikk en fantastisk snøvinter og vi kunne levere topp skiløyper gjennom hele sesongen og med en drømmepåske værmessig ble det helt topp.

Økonomisk gikk driften (etter avskrivninger) med et underskudd på kr 86.431. Våre driftskostnader var på kr 705.396 (herav avskrivninger på kr. 248.995). På inntektssiden fikk vi inn kr 317.000 i løypebidrag, kr 214.212 fra kommunen, kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen samt noen sponsorer og gaver.

Det er løypebidragene som avgjør hvor ofte vi kan kjøre løypene. Det kostet ca. kr 13 000 pr tur, og vi kjørte 56 turer forrige sesong. Skal vi opprettholde samme standard på løypene denne vinteren er vi avhengig av å nå budsjettert innbetaling av løypebidrag på kr 360 000. Garasjen er ferdig, og vi er i god rute med nedbetaling av løypemaskinen.

Forberedelse og arbeid i løypene i sommer og høst

Det har vært kjempeflott å se og registrere alle dugnader og innsats som er lagt ned fra alle hyttevel! Dette er viktig for at maskinen kan gå litt raskere og med litt bedre sikkerhet for å unngå stein og stubber. Tror nok vi kan oppsummere over 1000 dugnadstimer! Tusen, tusen takk for god jobb!

Løypebidrag

Vi har store kostnader med høye dieselpriser, service på maskin, litt smårep osv. Og våre kjørere må få lønn for den veldig gode jobben de utfører til tider hvor vi andre sitter foran peisen!

Vi ber om forståelse for å øke løypebidraget til kr 1300. (flere betalte kr 1200 i fjor) Dette er en beskjeden økning i f t mange andre løypelag. Vi håper på at løypebidraget betales tidligere (desember/januar) slik at vi har kontroll på løpende driftskostnader.

Betalingsinformasjon: Løypebidrag kr 1300,-
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører

Se også våre websider www.melladn.no

Med vennlig hilsen
Torleif Håvi
Styreleder

Løypedugnad 5. oktober 2023

Denne dugnaden er på en torsdag. Det er i høstferien, og vi håper på god deltakelse.

Vi har fokus på løypa fra veikrysset ved Bleikfetbekken, opp til Bleikfettjernet og videre på myra ovenfor.
Opp til tjernet er det en del ujevnheter som med fordel kan utbedres med det vi finner av stokker og kvist.

I partiet langs Bleikfettjednet og på myra ovenfor er løypa justert noe. Noen trær må fjernes og det må ryddes for kratt.

Det er flere utsatte steiner langes tjernet og vi forsøker å  rette ut ujevnheter med stokker og kvist.

Løypa legges om på noen steder. Vi må derfor ta ned noen trær samt rydde kratt.
Det er behov for motorsager og ryddesager, gjerne også noen til å rydde kvist.

Blir det tid til overs har vi flere oppgaver i nærliggende område. 🙂

Oppmøte:
kl 1000 i krysset ved Bleikfetbekken hvor oppgaver fordeles.

Løypedugnad 15. juli 2023

Stor takk til alle som var med på dugnaden.

Det var 15-20 personer som stilte til dugnad. Fantastisk at så mange ville være med tross en ganske utrygg værmelding.
Sammen flyttet vi kloppen over Rennsennbekken ca 150m nærmere veien.

Mens noen demonterte den gamle klopppen og faktet lemmer og trestokker til det nye krysningspunktet, bar andre tunge tømmerstokker fra veien og ned til bekken.

Vi bygget en solid bro av materialene vi hadde til rådighet.

Et par mann gikk med ryddesag og fjernet kratt i den nye løypetraseen.

Med så mange deltakere klarte vi hele jobben i løpet av ca 3 timer. Godt jobbet 😊

Bilder fra dugnaden finner du her: https://rennsenn.com/loypedugnad-15-juli-2023/