Løypedugnad 5. oktober 2023

Denne dugnaden er på en torsdag. Det er i høstferien, og vi håper på god deltakelse.

Vi har fokus på løypa fra veikrysset ved Bleikfetbekken, opp til Bleikfettjernet og videre på myra ovenfor.
Opp til tjernet er det en del ujevnheter som med fordel kan utbedres med det vi finner av stokker og kvist.

I partiet langs Bleikfettjednet og på myra ovenfor er løypa justert noe. Noen trær må fjernes og det må ryddes for kratt.

Det er flere utsatte steiner langes tjernet og vi forsøker å  rette ut ujevnheter med stokker og kvist.

Løypa legges om på noen steder. Vi må derfor ta ned noen trær samt rydde kratt.
Det er behov for motorsager og ryddesager, gjerne også noen til å rydde kvist.

Blir det tid til overs har vi flere oppgaver i nærliggende område. 🙂

Oppmøte:
kl 1000 i krysset ved Bleikfetbekken hvor oppgaver fordeles.

Pigging langs veien

Pigging av fjell på Hestekampveien starter mandag 09.11.2023 kl. 08:00.

Arbeidet vil pågå hele uke37. Det er derfor ønskelig med minst mulig biltrafikk i arbeidstiden den uken.

Det er både tungvint og tidkrevene å måtte flytte maskinen hver gang en bil skal passere.
Forsøk derfor å planlegge dine kjøreturer slik at piggingen kan foregå mest mulig uforstyrret.

Dette er planen for pigging langs veien:
Først pigges det i krysset Midthøgde/Hestekampen (Møller-steinen).

Deretter beveger vi oss videre retning Brimbakken og Hestekampen.
Ved den den store furuen på høyre side pigger vi fjell på venstre side av veien. Her finnes ingen grøft og fjellet går helt ut i veibanen.
Mellom veien til Jonsebu og toppen av Brimbakken er det en knaus på venstre side som skal pigges. Videre noen steiner i Brimbakken.

Der veien går parallelt med skiløypa og Rensennvannet er det mer fjell som skal pigges.
Så beveger oss videre oppover forbi Bleikfetbekken og bratt bakke med skarp sving venstre og pigger der og til slutt i venstre sving like før vi kommer opp til Hestekamptjernet.

Hvis tid og penger fortsette med fjell siste bakke opp til p-plass Hestekampen og småfjell bratt sving til høyre på Midthøgda.

Stein som er frigjort legges enten til lagring eller hvis råd, sikrer skråning ved Hestekampen 25 hvor vi ser at jordmasser stadig siger ned i veikanten.