Info fra Mellad’n Turløyper påske 2023

Informasjon fra Mellad’n til hyttevel før påsken 2023

En kort orientering om status og utfordringer.

Hva har vi gjort

  • Innkjøpt løypemaskin i 2021 til 2 mill + mva. Mva har vi fått refundert nå i 2023. Restgjeld kr 950’ med 6 års nedbetalingstid.
  • Bygget garasje til løypemaskinen til 1,45 mill. Lån kr 350’ (starter nedbetaling over 5 år i 2027). Oppvarmet garasje med varmepumpe og avfukter.
  • Vi har nå kjørt løyper med egen løypemaskin i 2 vintre. I fjor var det veldig lite snø, men vi kjørte 32 turer og maskinen gikk 199 timer. I år har det vært rikelig med snø og mye vind i fjellet. Vi har så langt kjørt 45 turer og 340 timer.

Vi har så langt 232 som har betalt inn kr 4000 til støtte for nedbetaling på løypemaskinen. Dette er veldig, veldig bra. Og vi håper på at enda flere blir med!

Vi har så langt mottatt kr 277200 i innbetalt løypebidrag i 2022/23. Dette er litt bak budsjett (kr 300000) for denne vinteren. I år har vi fått vesentlig høyere driftsutgifter med høy dieselpris, strømutgifter i garasjen og lønnsjustering til løypekjørere. I år har vi også kjørt mer enn planlagte turer for at løypene skal holde god nok kvalitet.

Løypene er utbedret med rydding og noe justering av terreng. Vi har fjernet farlige steiner mange steder i løypenettet og vi har anlagt klopper for å slippe å gå på stølsvegen ved Bukono. Det er jobbet frivillig i løypenettet og det er lagt ned over 2000 dugnadstimer. Vi mener vi har et fantastisk løypenett og tilby hytteeiere i området. Det kommer nye kart på tavlene til neste vinter.

Vi har et meget aktivt styre som legger ned mye jobb på frivillig basis.

Vi har et meget godt samarbeid med Yddin og Javnlie Løypelag og vi har kjempeflinke løypekjørere.

Vi har aktive hyttevelforeninger og styret er sammensatt av en fra hver velforening. For tiden er 7 vel representert i styret.

Vi registrerer alle innbetalinger og håper at enda flere vil støtte løypelaget med en årlig støtte. Det er det som holder drifta i gang.

Vi må oppfordre alle som setter pris på at det er gode løyper til alle tider i sitt hytteområde støtter opp om løypelaget.
Ønsker alle en riktig god påske!

Hilsen Torleif, leder i Mellad’n.

Om hund i skiløypene

Uavhengig av påkrevet båndtvang er det verdt å merke seg at det ikke er fritt frem ifht å slippe hunden løs uten bånd. Det påhviler hundeeier et stort ansvar å ha hund.

Å møte en eller flere større løse hunder i full fart imot i skiløypa kan
skape frykt og utrygghet, særlig for barn. Løse hunder kan dessuten være vimsete/uberegnelige i skiløypa og skape farlige situasjoner for andre skiløpere.

«Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller kommer i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.
Hundeholder skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.
Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.»

Selv om hunden din er snill og veloppdragen, vil andre kunne oppleve
utrygghet når den kommer løpende imot i løypa uten bånd. Kjefting i løypene kan nettopp være forårsaket av utrygghet.

Takk for at du tar hensyn! For mer info, se vedlagte artikkel fra hunden.no.
https://www.hunden.no/nyheter/vis/8900/Jippi-Bandtvangen-er-over-/

Hilsen Steinar Gjengaar
Midthøgde og S Rennsenn vel