Informasjon fra MELLAD’N TURLØYPER


Februar 2023

Så langt i sesongen har vi kjørt 27 turer tilsvarende 201 timer med løypemaskinen. Alle hovedløypene er preparert flere ganger så sporene er nå faste og fine.

Takket være at 205 hytteeiere og andre brukere så langt har betalt inn i overkant av kr 200.000 i årlig løypebidrag, har det vært mulig med god preparering. I tillegg har 6 nye bidratt med engangsbeløp på kr 4.000 til nedbetaling av lånet på løypemaskinen.
Nå har til sammen 229 bidratt til denne investeringen. Tusen takk til dere alle!!!

Mange starter hyttesesongen i vinterferien og bruker hyttene mye til og med påske. Større trafikk i løypene fører til større slitasje slik at de må kjøres opp oftere. Til vinterferien vil også traséen over Saur bli kjørt opp. Vi planlegger for å holde en like god standard for resten av sesongen som vi har hatt til nå.

For å få til dette, er vi avhengige av at flere hytteeiere og brukere bidrar økonomisk til driften av Mellad’n Turløyper. Hvis du har glede av løypene, håper vi at du også vil støtte driften av løypelaget.
Vi oppfordrer alle brukere til å gi et bidrag. Hvis ytterligere 100-150 hytteeiere bidrar økonomisk, vil vi klare å holde en god løypestandard i resten av sesongen også. De som ennå ikke har betalt, oppfordres derfor til å gjøre det snarest mulig.

Betalingsinformasjon:
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører


Se også våre websider www.melladn.no

På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen
Torleif Håvi
Styreleder