Gapahuk ved Rennsenn

Ved brygga ved Rennsenn og rett nedenfor posthytta, er det satt opp en ny gapahuk.

Flott plassert ved vannkanten og med utsikt utover vannet og mot Rennsennstølen blir dette et fint sted å ta en liten rast både sommer og vinter.

Skiløype og vei passerer bare noen få meter unna.

Stor takk til grunneierne med Stig Hermundstad i spissen som står for dette flotte tiltsket.

Løypedugnad 15. juli 2023

Stor takk til alle som var med på dugnaden.

Det var 15-20 personer som stilte til dugnad. Fantastisk at så mange ville være med tross en ganske utrygg værmelding.
Sammen flyttet vi kloppen over Rennsennbekken ca 150m nærmere veien.

Mens noen demonterte den gamle klopppen og faktet lemmer og trestokker til det nye krysningspunktet, bar andre tunge tømmerstokker fra veien og ned til bekken.

Vi bygget en solid bro av materialene vi hadde til rådighet.

Et par mann gikk med ryddesag og fjernet kratt i den nye løypetraseen.

Med så mange deltakere klarte vi hele jobben i løpet av ca 3 timer. Godt jobbet 😊

Bilder fra dugnaden finner du her: https://rennsenn.com/loypedugnad-15-juli-2023/

Dugnad på veien 2022

Veidugnaden 2022 gikk av stabelen 20. august. Værvarslet tidligere i uken spådde en del nedbør, men meteorologene ombestemte seg og ga oss fint og varmt vær med mye sol.
En perfekt dag for de 22 personene møtte opp nederst i Brimbakken lørdag morgen.

Vi fikk hjelp av to traktorer – den ene som skrapte og sloddet veien og den andre med tilhenger med et lass subbus. Bak denne gikk et par mann med og lappet hull i veien.

I dagene før var det lagt på ny grus på noen kritiske plasser, særlig der vi har hatt gjennomslag av jord og leire i vårløsningen.

Det ble felt trær bl.a. fra Bleikfetbekken og et stykke opp mot Hestekampen og langs Rennsenn.
Fra krysset til Midthøgde og retning Hestekampen ble det hugget mye. Også i innersvingen på Brimbakken ble det fjernet mange trær.

Med et bredt belte uten trær langs veien slipper det til mer sol og veien tørker fortere. Det gir også bedre oversikt for de som kommer kjørende.

I tillegg ble noen grøfter rensket opp skal at vannet bedre ledes bort.

Vi jobbet i ca 4 timer og fikk utrettet det meste av det som sto på programmet for dugnaden i år.
Etterpå var det sosial samling i Hestekampen 2 med servering av pølser og lomper,saft, kaffe og kjeks.

Det er veldig hyggelig med en slik uformell samling av våre hyttenaboer.
Vi håper alle var fornøyde med avslutningen på dugnaden selv om vertskapet ikke helt hadde kontroll på det å holde pølsene varme.
Neste gang skal vi huske å plugge inn skjøteledningen til pølsekjelen! 😀

Takk til alle for stålende innsats!

Dugnadsgjengen
Lapper hull
Trivelig traktorfører 1
Trefelling 1
Ivrige dugnadsfolk
Trefelling 2
Giv akt – presenter spade!
Trivelig traktorfører 2
Samling 1
Samling 2