Kontingent 2021

Innbetaling av kontingent på kr. 2000,- for 2021 innbetales uoppfordret til:

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel v/ Ida Rød Fredriksen.

Betal kr. 2000,- til konto 7143.20.47215
eller
Vipps til Midthøgde og S.Rennsenn Vel

Merk innbetalingen mer din hytteadresse og kontingent 2021.

Ta gjerne kontakt til post@rennsenn.com hvis du har spørsmål.