Premie for Fjellstafetten 2021

Kommunen melder på sine hjemmesider at premier for Fjellstafetten 2021 nå kan hentes på Tingvang.

Det er krus med motiv fra Urekkollen til alle som har gått minst 10 topper i 2021, t-skjorter til de som har gått 10 topper i 5, 10 og 15 år og til de som gjikk 10 topper på en dag i 2020.

Løypestatus 8. januar 2022

Her kommer en løyperapport fra Knut. Det er lagt ned veldig mye jobb for at vi skal komme rundt med maskin. Og det er jo viktig nå at vi ikke blir for dristige, lar oss presse av utålmodige hytteeiere, til å kjøre spor. Viktig at maskinen er klar når det er nok snø! Det koster fort  kr 50000 om man får kast i fresen! En tann på fresen koster kr 8000.

Det er veldig lite snø og om det snør 4 cm i minus 15 grader blir det knapt 1 etter at det er tråkket.

Det kjøres nok noe på Yddin, men gras og lyng står opp i sporene. Vi forsøker å kjøre Vangsjørunden og Kjølafjell i morgen.

God helg!

Mvh Torleif


Grunnarbeide løypetraseer.

I fjor høst, i sommer og høst, har det blitt utført flere omlegginger og utbedring av løypetraseer.  Det blir å betrakte som hogstfelt og krever mye snø før underlaget blir plant og vi kan sette spor. I fjor var det kommet dobbelt så mye snø på denne tiden, og problemene var kortvarig.  Denne sesongen merker vi godt mangelen på snø, og riktig snø. 

Vi fikk ca 20 cm snø i ca 16 minus, da blir det puddersnø uten hold, store snøkrystaller. Når vi pakker 20 cm snø av denne type, blir det bare ca 1 cm såle.  Tett fin snø som kommer når det snør og blåser, er perfekt å pakke med. 

For å kunne lage skiløyper på lite snø, kan vi forbedre underlaget.  Vi bør velge en runde, feks Vangsjø runden og Lomtjern/Bukono runden, som går over flere myrer.  Oppgradere områdene mellom myrene, for å kunne lage løyper på lite snø. Over tid kan det bli store driftskostnader ved preparering på lite snø.

I tillegg går det mye tid til mattekjøring med scooter, utfordrende å komme over grøfter og ujevnheter.  Hva med å oppgradere problemområdene med gravemaskin, få pristilbud på strekninger, søke tilskudd og få bedre forhold. I sommer ble det en veldig bra oppgradering utført ved Hestekampen, samme ved Rennsennbekken.  Ved å sette opp en prioritert liste, utføre noen strekninger hver år, i tillegg til dugnader, vil dette kunne gi oss mulighet til tidligløyper.

Mattekjøring/sålekjøring.
Vi startet mattekjøring med scooter før jul, lite snø og terrengløyper, gjorde jobben utfordrende, med skader på utstyr og ildsjeler. Mattekjøring er veldig viktig, pakke snøen, «sparkle» i hull og ujevnheter for å lage et godt grunnlag før kjøring med løypemaskin.

Vi satte spor på veien mellom Bukono og Rabalen, over Synhaugen og på Rennsennvannet, dette ble veldig godt mottatt, og viser hvor viktig det er med tidlig løyper.

Etter mange diskusjoner og vurderinger, kjørte vi første tur med nye maskinen og ny sjåfør 4. desember.  Vi fikk mattekjørt 2 ganger over det meste av løypenettet, så underlaget for maskin var bra.

Som bildene viser, vi kjører med skjæret foran i «flyt» stilling, for å jevne kuler og ujevnheter. Der hvor det er stein, løftes skjæret. Ved aktiv bruk av skjæret, fyller vi snø i grøfter og hull, og der hvor det er myrer, tar vi flere skyv med snø, for å fylle opp ujevnheter.

Glattebrettet bak kjøres med mye vinkel for å dra med snø, og sparkle og jevne underlaget. Kjøres med høy vinkel for ikke å skade fresen, når det samler seg mye snø foran glattebrettet, kjøres fresen i lav hastighet for å mate unna snøen.

Den nye maskinen er fantastisk, med glattebrett i flytestilling, blir det utrolig jevnt.  Når underlaget da fryser til, blir det perfekt underlag for sporsetting ved neste snøfall.  Ved plussgrader skal det ikke kjøres, da skvises snøen flat, og blir til is når det fryser til. 

Ny fantastisk løypemaskin, og ikke ikke minst ny fantastisk løypekjører, Steffen Røyne.  Kjørte sammen med han i 10 t, på første turen .Utrolig flink med maskin, forsiktig og veldig fornuftig, han tok ingen sjanser. Han er nå selvgående, og i går kjørte han de nye løypene over Synhaugen, gikk veldig bra. 

Når vi har fått mere snø og underlaget har blitt sikkert, håper vi marsfarten vil være 12 til 15 km/t, og bruke ca 6 t på hele runden.  Vi har lagt opp kjøringen på en slik måte, at det blir minst mulig dobbeltkjøring.

Sporskiene bak vil bli justert til maks bredde, for å kunne skøyte i midten, i bakken setter vi ikke høyre spor. Noen mener at vi får dårligere ytre stavtak, ved å ha spor så langt ut, men det kompenseres med å utligne, kjøre bredere trase ved hver tur. En halv meter ut i hver retning, det forsterker traseen også på sikt.

Har noen innspill eller spørsmål, er det veldig hyggelig.

mvh Knut, Løypeansvarlig/løypekjører.

Om brøyting

Vi vil gjerne presisere at når det gjelder brøyting av stamveien fra Stopp 8 er avtalen at det skal brøytes ved snødybde over 10 cm. Det gjelder både ift nysnø og snøføyke.

Med mindre annet er avtalt med den enkelte hytteeier skal sideveiene brøytes samtidig med stamveien.

Over tid er det kommet flere kager på dårlig brøyting enkelte steder.
Det er den 4.1.2022 sendt mail til Erik Onstad med forbedringspunkter vedr. brøytingen.

Når det gjelder oppgitte priser på brøyting av sideveiene er dette pris uten mva.
Gjedlende priser finnes her.

Ta gjerne kontakt med Tore Møller, eller andre i styret, dersom dere mener at brøyting ikke er utført iht avtale eller at det bør brøytes ved snødybde under 10 cm.

Stadig lite snø.

Informasjon fra Melladn Turløyper

Godt nytt år!

Og et inderlig håp om mer snø er et stort ønske nå. Det ligger kun 30-35 snø ute i terrenget.

Med stor innsats fra Knut Sebu så ble løypene før jul og i romjula kjørt opp med scooter med slådd og sporsetter der det var mulig. Vi fikk satt spor på veien fra Rabaln mot Bukono og på stølsvegen over Synhaugen. Men mange steder står bjørkeriset, einer og gras fortsatt 20-30 cm over snøen. Og da blir det dårlig med skispor.

Det er spørsmål hvorfor Mellad’n ikke har kjørt når man ser på Skisporet at det er kjørt både i Leirin og på Yddin.

Yddin har satt glattebrett på maskinen og kjørt gjennom store deler av løypenettet, og løypebas melder om at det banker og slår i stein så det er altfor lite snø til at man får laget skiløyper. Og det blir ikke kjørt på nytt før det kommer mer snø. Så i prinsippet er dette sålekjøring.

Lerin har kjørt gjennom løypene og Oddvin melder at han måtte kjøre veldig sakte og melder: «I etterpåklokskapen så kunne det kanskje vært utsatt en stund. Det var for lite snø. Det må nok komme ett godt snøfall før det blir ny tur. Inntil videre får vi snu ved vegen på Juvike, om det ikke kommer tilstrekkelig til å kjøre rundt

Vi i Mellad’n starter opp maskinen og kjører gjennom løypenettet på tirsdag 4. des. så ser vi hvordan det går. Da blir løypekjører kjent i terrenget og er godt forberedt bare vi får mer snø!

Vær sikker, vi skal gjøre alt for at det blir kjørt bra med løyper i vinter!

Her må vi vente på mer snø før det kan settes spor.

Igjen, største nyttårsønske nå er mer snø!

Send gjerne denne informasjonen videre!

Hilsen Mellad’n
Torleif