Premie for Fjellstafetten 2021

Kommunen melder på sine hjemmesider at premier for Fjellstafetten 2021 nå kan hentes på Tingvang.

Det er krus med motiv fra Urekkollen til alle som har gått minst 10 topper i 2021, t-skjorter til de som har gått 10 topper i 5, 10 og 15 år og til de som gjikk 10 topper på en dag i 2020.

Premie for Fjellstafetten 2021

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at de som har fått 10 topper eller mer kan hente sin premie på Tingvang fra midten av januar 2022.

Det vanker en ekstra premie for de som har vært med i 5, 10 eller 15 år.

Vi sakser fra kommunens hjemmeside:
«Det er nittande gong vi registerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 432 personar. Dei får ein kopp med motiv frå Urekkollen i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang frå midten av januar, og det vil bli annonsert på kommunen si heimeside og Fjellstafetten si facebookside når desse er klare for henting.

Dei som no har delteke i Fjellstafetten i fem år og vore på alle toppane kvart år, får ei blå t-skorte. Dei som har delteke i 10 år og vore på minimum 10 toppar kvart år, får ei raud t-skjorte. Dei som har delteke i 15 år får ei grå t-skjorte.

To personar har gått 10 toppar på ein dag, og får svarte sportsskjorter med gullskrift.«

Feiing av piper

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner i boliger og fritidsboliger blir feiet ETTER BEHOV, som regel hvert 4. år.
Det  er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn. 

Brannvesenet i Valdres opplyser at piper i vårt område planlegges utført i tidsrommet 2022-2024.
Hvis man anser at tidligere feiing er nødvendig, kan man sende inn en forespørsel til: kjell.ivar.haugen@valdresbrannvesen.no
De vil da vurdere «søknaden» og evt komme tidligere, særlig dersom det er behov blant flere i samme område.  

For mer info: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/feiing-og-tilsyn/