Brøyting sesongen 23-24

Siste oversikt for brøyting viser ialt 44 turer.
Det kom tidlig snø denne vinteren og første tur ble kjørt allerede 2. november.
Foreløpig er siste registrerte tur 5. april.

Merk at dette gjelder brøyting av veien. Antall brøytinger for den enkelte hytte kan avvike fra dette.

Oversikten kan lastes ned her.