Infomasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Kort oppsummering av sesongen 2022/23

Vi fikk en fantastisk snøvinter og vi kunne levere topp skiløyper gjennom hele sesongen og med en drømmepåske værmessig ble det helt topp.

Økonomisk gikk driften (etter avskrivninger) med et underskudd på kr 86.431. Våre driftskostnader var på kr 705.396 (herav avskrivninger på kr. 248.995). På inntektssiden fikk vi inn kr 317.000 i løypebidrag, kr 214.212 fra kommunen, kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen samt noen sponsorer og gaver.

Det er løypebidragene som avgjør hvor ofte vi kan kjøre løypene. Det kostet ca. kr 13 000 pr tur, og vi kjørte 56 turer forrige sesong. Skal vi opprettholde samme standard på løypene denne vinteren er vi avhengig av å nå budsjettert innbetaling av løypebidrag på kr 360 000. Garasjen er ferdig, og vi er i god rute med nedbetaling av løypemaskinen.

Forberedelse og arbeid i løypene i sommer og høst

Det har vært kjempeflott å se og registrere alle dugnader og innsats som er lagt ned fra alle hyttevel! Dette er viktig for at maskinen kan gå litt raskere og med litt bedre sikkerhet for å unngå stein og stubber. Tror nok vi kan oppsummere over 1000 dugnadstimer! Tusen, tusen takk for god jobb!

Løypebidrag

Vi har store kostnader med høye dieselpriser, service på maskin, litt smårep osv. Og våre kjørere må få lønn for den veldig gode jobben de utfører til tider hvor vi andre sitter foran peisen!

Vi ber om forståelse for å øke løypebidraget til kr 1300. (flere betalte kr 1200 i fjor) Dette er en beskjeden økning i f t mange andre løypelag. Vi håper på at løypebidraget betales tidligere (desember/januar) slik at vi har kontroll på løpende driftskostnader.

Betalingsinformasjon: Løypebidrag kr 1300,-
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører

Se også våre websider www.melladn.no

Med vennlig hilsen
Torleif Håvi
Styreleder

Brøyting

Vi føler behov for å minne om hva som gjelder for brøyting:


Noen ønsker at det alltid skal være godt brøytet frem til hytta, mens andre, som kanskje ikke bruker hytta så mye, gjerne vil  bestille brøyting fra gang til gang.

Hvis du bestiller brøyting fra gang til gang, må du sende bestilling på to SMS’er ettersom de begge brøyter:
  – Erik Onstad:       918 17 969
  – Torgeir Onstad:  988 02 888
Send meldingen 3-4 dager før du kommer til hytta.

Ønsker du at det alltid skal være brøytet til din hytte, må Erik Onstad varsles på mail: erik.onstad@hotmail.no

Ved store snøfall vil man ikke rekke å brøyte til alle hytter.
Da vil hyttene hvor det er folk prioriteres.
Øvrige hytter tas så snart det er kapasitet.

Gapahuk ved Rennsenn

Ved brygga ved Rennsenn og rett nedenfor posthytta, er det satt opp en ny gapahuk.

Flott plassert ved vannkanten og med utsikt utover vannet og mot Rennsennstølen blir dette et fint sted å ta en liten rast både sommer og vinter.

Skiløype og vei passerer bare noen få meter unna.

Stor takk til grunneierne med Stig Hermundstad i spissen som står for dette flotte tiltsket.

Løypedugnad 5. oktober 2023

Denne dugnaden er på en torsdag. Det er i høstferien, og vi håper på god deltakelse.

Vi har fokus på løypa fra veikrysset ved Bleikfetbekken, opp til Bleikfettjernet og videre på myra ovenfor.
Opp til tjernet er det en del ujevnheter som med fordel kan utbedres med det vi finner av stokker og kvist.

I partiet langs Bleikfettjednet og på myra ovenfor er løypa justert noe. Noen trær må fjernes og det må ryddes for kratt.

Det er flere utsatte steiner langes tjernet og vi forsøker å  rette ut ujevnheter med stokker og kvist.

Løypa legges om på noen steder. Vi må derfor ta ned noen trær samt rydde kratt.
Det er behov for motorsager og ryddesager, gjerne også noen til å rydde kvist.

Blir det tid til overs har vi flere oppgaver i nærliggende område. 🙂

Oppmøte:
kl 1000 i krysset ved Bleikfetbekken hvor oppgaver fordeles.

Pigging langs veien

Pigging av fjell på Hestekampveien starter mandag 09.11.2023 kl. 08:00.

Arbeidet vil pågå hele uke37. Det er derfor ønskelig med minst mulig biltrafikk i arbeidstiden den uken.

Det er både tungvint og tidkrevene å måtte flytte maskinen hver gang en bil skal passere.
Forsøk derfor å planlegge dine kjøreturer slik at piggingen kan foregå mest mulig uforstyrret.

Dette er planen for pigging langs veien:
Først pigges det i krysset Midthøgde/Hestekampen (Møller-steinen).

Deretter beveger vi oss videre retning Brimbakken og Hestekampen.
Ved den den store furuen på høyre side pigger vi fjell på venstre side av veien. Her finnes ingen grøft og fjellet går helt ut i veibanen.
Mellom veien til Jonsebu og toppen av Brimbakken er det en knaus på venstre side som skal pigges. Videre noen steiner i Brimbakken.

Der veien går parallelt med skiløypa og Rensennvannet er det mer fjell som skal pigges.
Så beveger oss videre oppover forbi Bleikfetbekken og bratt bakke med skarp sving venstre og pigger der og til slutt i venstre sving like før vi kommer opp til Hestekamptjernet.

Hvis tid og penger fortsette med fjell siste bakke opp til p-plass Hestekampen og småfjell bratt sving til høyre på Midthøgda.

Stein som er frigjort legges enten til lagring eller hvis råd, sikrer skråning ved Hestekampen 25 hvor vi ser at jordmasser stadig siger ned i veikanten.