Infomasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Kort oppsummering av sesongen 2022/23

Vi fikk en fantastisk snøvinter og vi kunne levere topp skiløyper gjennom hele sesongen og med en drømmepåske værmessig ble det helt topp.

Økonomisk gikk driften (etter avskrivninger) med et underskudd på kr 86.431. Våre driftskostnader var på kr 705.396 (herav avskrivninger på kr. 248.995). På inntektssiden fikk vi inn kr 317.000 i løypebidrag, kr 214.212 fra kommunen, kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen samt noen sponsorer og gaver.

Det er løypebidragene som avgjør hvor ofte vi kan kjøre løypene. Det kostet ca. kr 13 000 pr tur, og vi kjørte 56 turer forrige sesong. Skal vi opprettholde samme standard på løypene denne vinteren er vi avhengig av å nå budsjettert innbetaling av løypebidrag på kr 360 000. Garasjen er ferdig, og vi er i god rute med nedbetaling av løypemaskinen.

Forberedelse og arbeid i løypene i sommer og høst

Det har vært kjempeflott å se og registrere alle dugnader og innsats som er lagt ned fra alle hyttevel! Dette er viktig for at maskinen kan gå litt raskere og med litt bedre sikkerhet for å unngå stein og stubber. Tror nok vi kan oppsummere over 1000 dugnadstimer! Tusen, tusen takk for god jobb!

Løypebidrag

Vi har store kostnader med høye dieselpriser, service på maskin, litt smårep osv. Og våre kjørere må få lønn for den veldig gode jobben de utfører til tider hvor vi andre sitter foran peisen!

Vi ber om forståelse for å øke løypebidraget til kr 1300. (flere betalte kr 1200 i fjor) Dette er en beskjeden økning i f t mange andre løypelag. Vi håper på at løypebidraget betales tidligere (desember/januar) slik at vi har kontroll på løpende driftskostnader.

Betalingsinformasjon: Løypebidrag kr 1300,-
Bankkonto 2135 30 34550: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører
VIPPS til 79234: Oppgi hvilket hyttevel du tilhører

Se også våre websider www.melladn.no

Med vennlig hilsen
Torleif Håvi
Styreleder

Brøyting

Vi føler behov for å minne om hva som gjelder for brøyting:


Noen ønsker at det alltid skal være godt brøytet frem til hytta, mens andre, som kanskje ikke bruker hytta så mye, gjerne vil  bestille brøyting fra gang til gang.

Hvis du bestiller brøyting fra gang til gang, må du sende bestilling på to SMS’er ettersom de begge brøyter:
  – Erik Onstad:       918 17 969
  – Torgeir Onstad:  988 02 888
Send meldingen 3-4 dager før du kommer til hytta.

Ønsker du at det alltid skal være brøytet til din hytte, må Erik Onstad varsles på mail: erik.onstad@hotmail.no

Ved store snøfall vil man ikke rekke å brøyte til alle hytter.
Da vil hyttene hvor det er folk prioriteres.
Øvrige hytter tas så snart det er kapasitet.

Gapahuk ved Rennsenn

Ved brygga ved Rennsenn og rett nedenfor posthytta, er det satt opp en ny gapahuk.

Flott plassert ved vannkanten og med utsikt utover vannet og mot Rennsennstølen blir dette et fint sted å ta en liten rast både sommer og vinter.

Skiløype og vei passerer bare noen få meter unna.

Stor takk til grunneierne med Stig Hermundstad i spissen som står for dette flotte tiltsket.