Ny brøyteavtale

I år ble det sendt ut 4 invitasjoner ifm anbud på snøbrøyting i vårt område. En aktør trakk seg, tre sto igjen hvorav den ene besvarte kun deler av invitasjonen. Da sto vi igjen med kun to seriøse, fullverdige besvarelser.

Erik Onstad kommer klart best ut ifht pris til tross for økte priser, og vi må påregne økte utgifter ifm snøbrøyting fremover.
Forrige sesong kom en del klager, men etter å ha formidlet dette videre til EO, ble brøytingen klart forbedret. Vi håper det forsetter slik og at evt klager rapporteres styret v/ Tore Møller.

For sideveiene gjelder dette:
Pris pr. klasse :
Klasse A : Under 50 lm Kr. 40,- pr. tur
Klasse B : Mellom 50 – 100 lm Kr. 60,- pr. tur
Klasse C : Mellom 100 – 150 lm Kr. 70,- pr. tur
Klasse D : Mellom 150 – 250 lm Kr. 80,- pr. tur
Klasse E : Over 250 lm Kr. 90,- pr. tur

Erik Onstad er pålagt å rapportere antall kjøringer hver måned og skal ta særlig hensyn til kryssende skiløyper.

Feiing av piper

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner i boliger og fritidsboliger blir feiet ETTER BEHOV, som regel hvert 4. år.
Det  er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn. 

Brannvesenet i Valdres opplyser at piper i vårt område planlegges utført i tidsrommet 2022-2024.
Hvis man anser at tidligere feiing er nødvendig, kan man sende inn en forespørsel til: kjell.ivar.haugen@valdresbrannvesen.no
De vil da vurdere «søknaden» og evt komme tidligere, særlig dersom det er behov blant flere i samme område.  

For mer info: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/feiing-og-tilsyn/

Dugnad på veien 21.08.2021

Det var meget bra deltakelse på åres dugnad på veien. Noe over 30 personer møtte frem nederst i Brimbakken. .

Noen fikk til oppgave å rydde kvist langs veien mens andre fjernet trær som sto nær veibanen. Også en god strekning på oversiden og nedenfor Hestekamptjednet ble ryddet for kratt og buskas.

Etter dugnaden var det samling for alle hvor det ble servert pølser, saft og kaffe.
Alle hadde en fin dag i solen.

Tidligere i sommer er det gjort store arbeider langs veien fra Stopp 8 og til krysset ved Midthøgde.
Ny stikkrenne ved Stopp 8 og ny møteplass ved helikopterplassen. Godt synlig er også grøftingen som er utført langs denne strekningen. Det er dype og fine grøfter som vil gjøre at veien holder seg tørrere enn tidligere.
Jordmassene fra grøftingen er benyttet til utfylling i skiløypene ved Brimbakken, ved det smale partiet ved Rennsenn og et par andre steder.

Det er også kjørt på mer grus fra Stopp 8 og på et parti opp mot Hestekampen.

Et par dager før dugnaden ble veien også sloddet på nytt.
Nå fremstår veien som bedre enn noen sinne!

Stølskonsert 2021

Rensendstølen ligger som en perle like ved veien gjennom Rennsenn. Den drives av Ingunn og Magne Vestheim.
Besetningen er en blanding av melkekuer og ammekyr.
For å skape blest om støler, arrangerte datter Marit og kjæreste Sindre en flott konsert over to dager i juli. Fulle hus og god stemning.
God musikk, morsomme innslag og ledet av Jan Bjørneboe, hyttevaldris på Midthøgde. Så håper og tror vi at dette blir en tradisjon og at langt fler enn de 160 deltakerne finner veien til setra neste år. 

Versene under oppsummerer kveldene:

Vi trodde kulokken kom fra himmelen,
Men plutselig stod hun mitt i vrimmelen,
Marits stølsdatters sang rørte oss i det indre,
Der hun spilte sammen med kjæreste Sindre.

Ingunn og Magne  Vestheim åpnet stølen,
Blant publikum ingen nølen,
To konserter for fulle hus,
I samspill med naturens mektige brus.

I enga gresset kua Rosalina,
Hun lyttet henført til bandet Vallerzina,
De spilte Vaselinalåter på vællers dialekt,
Noe Rosalina syntes var helt perfekt.

Så kom en hytteslusk fra Luskeråsen,
Da ble det stille blant kuene på båsen,
Johannes sang, spøkte og lo,
To av kuene dro faktisk i gang en liten tango.

Det ble solgt kaffe, vin og øl,
Alt uten det minste krøll,
Deretter var det åresalg,
For noen det lykkelige valg.

Marit og bandet tro til med nye sanger,
Atter igjen de publikum fanger,
De holdt på til den sene kveld,
Konserten ble avholdt med det største hell.

En stor takk til stølen Rensend,
Som skapte liv i denne grend,
Kuene husker konserten som det var i går,
Og gleder seg allerede til neste år.

Konferansier og rimsmed gir seg nå,
Jeg har skrevet ned hva jeg så,
Marit og Sindre, fantastiske to,
En vennlig hilsen fra byfanten Bjørneboe
Jan Bjørneboe