Veidugnad lørdag 19. august 2023

Årets dugnad på veien blir som bestemt på årsmøtet lørdag 19. august.
Vi møtes som vanlig ved trafoen nederst i Brimbakken kl 1000.

I år er de behov for kantklippere, motorsager og grøftegravere. Vi må sørge for at grøfter og stikkrenner er åpne og har god kapasitet.
Vi må også påse at vannet renner ut av veibanen og ikke får renne langs veien og vaske bort grus.

Veien er nå ferdig utbedret, gruset og sloddet etter styrtregnet 25. juli .
(vi målte 43,5mm nedbør denne dagen på vår lokale værstasjon!)

Etter dugnaden blir det samling hos Berte og Tore med pølser og saft.

Løypedugnad 15. juli 2023

Stor takk til alle som var med på dugnaden.

Det var 15-20 personer som stilte til dugnad. Fantastisk at så mange ville være med tross en ganske utrygg værmelding.
Sammen flyttet vi kloppen over Rennsennbekken ca 150m nærmere veien.

Mens noen demonterte den gamle klopppen og faktet lemmer og trestokker til det nye krysningspunktet, bar andre tunge tømmerstokker fra veien og ned til bekken.

Vi bygget en solid bro av materialene vi hadde til rådighet.

Et par mann gikk med ryddesag og fjernet kratt i den nye løypetraseen.

Med så mange deltakere klarte vi hele jobben i løpet av ca 3 timer. Godt jobbet 😊

Bilder fra dugnaden finner du her: https://rennsenn.com/loypedugnad-15-juli-2023/