Kontingent for 2022

Kontingenten ble vedtatt øket med kr. 200,- på siste årsmøte.

Innbetaling av kontingent kr. 2200,- for 2022 innbetales til:
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel v/ Ida Rød Fredriksen
Konto 7143.20.47215
eller
Vipps Midthøgde og S. Rennsenn Vel

Merk innbetalingen med din hytteadresse og kontingent 2022
Frist for innbetaling er 30. juni 2022