Om hund i skiløypene

Uavhengig av påkrevet båndtvang er det verdt å merke seg at det ikke er fritt frem ifht å slippe hunden løs uten bånd. Det påhviler hundeeier et stort ansvar å ha hund.

Å møte en eller flere større løse hunder i full fart imot i skiløypa kan
skape frykt og utrygghet, særlig for barn. Løse hunder kan dessuten være vimsete/uberegnelige i skiløypa og skape farlige situasjoner for andre skiløpere.

«Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller kommer i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.
Hundeholder skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.
Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.»

Selv om hunden din er snill og veloppdragen, vil andre kunne oppleve
utrygghet når den kommer løpende imot i løypa uten bånd. Kjefting i løypene kan nettopp være forårsaket av utrygghet.

Takk for at du tar hensyn! For mer info, se vedlagte artikkel fra hunden.no.
https://www.hunden.no/nyheter/vis/8900/Jippi-Bandtvangen-er-over-/

Hilsen Steinar Gjengaar
Midthøgde og S Rennsenn vel