Dugnad på veien 21.08.2021

Det var meget bra deltakelse på åres dugnad på veien. Noe over 30 personer møtte frem nederst i Brimbakken. .

Noen fikk til oppgave å rydde kvist langs veien mens andre fjernet trær som sto nær veibanen. Også en god strekning på oversiden og nedenfor Hestekamptjednet ble ryddet for kratt og buskas.

Etter dugnaden var det samling for alle hvor det ble servert pølser, saft og kaffe.
Alle hadde en fin dag i solen.

Tidligere i sommer er det gjort store arbeider langs veien fra Stopp 8 og til krysset ved Midthøgde.
Ny stikkrenne ved Stopp 8 og ny møteplass ved helikopterplassen. Godt synlig er også grøftingen som er utført langs denne strekningen. Det er dype og fine grøfter som vil gjøre at veien holder seg tørrere enn tidligere.
Jordmassene fra grøftingen er benyttet til utfylling i skiløypene ved Brimbakken, ved det smale partiet ved Rennsenn og et par andre steder.

Det er også kjørt på mer grus fra Stopp 8 og på et parti opp mot Hestekampen.

Et par dager før dugnaden ble veien også sloddet på nytt.
Nå fremstår veien som bedre enn noen sinne!