Feiing av piper

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner i boliger og fritidsboliger blir feiet ETTER BEHOV, som regel hvert 4. år.
Det  er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn. 

Brannvesenet i Valdres opplyser at piper i vårt område planlegges utført i tidsrommet 2022-2024.
Hvis man anser at tidligere feiing er nødvendig, kan man sende inn en forespørsel til: kjell.ivar.haugen@valdresbrannvesen.no
De vil da vurdere «søknaden» og evt komme tidligere, særlig dersom det er behov blant flere i samme område.  

For mer info: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/feiing-og-tilsyn/