Løypedugnad 5. oktober 2023

Denne dugnaden er på en torsdag. Det er i høstferien, og vi håper på god deltakelse.

Vi har fokus på løypa fra veikrysset ved Bleikfetbekken, opp til Bleikfettjernet og videre på myra ovenfor.
Opp til tjernet er det en del ujevnheter som med fordel kan utbedres med det vi finner av stokker og kvist.

I partiet langs Bleikfettjednet og på myra ovenfor er løypa justert noe. Noen trær må fjernes og det må ryddes for kratt.

Det er flere utsatte steiner langes tjernet og vi forsøker å  rette ut ujevnheter med stokker og kvist.

Løypa legges om på noen steder. Vi må derfor ta ned noen trær samt rydde kratt.
Det er behov for motorsager og ryddesager, gjerne også noen til å rydde kvist.

Blir det tid til overs har vi flere oppgaver i nærliggende område. 🙂

Oppmøte:
kl 1000 i krysset ved Bleikfetbekken hvor oppgaver fordeles.