Brøyting

Vi føler behov for å minne om hva som gjelder for brøyting:


Noen ønsker at det alltid skal være godt brøytet frem til hytta, mens andre, som kanskje ikke bruker hytta så mye, gjerne vil  bestille brøyting fra gang til gang.

Hvis du bestiller brøyting fra gang til gang, må du sende bestilling på to SMS’er ettersom de begge brøyter:
  – Erik Onstad:       918 17 969
  – Torgeir Onstad:  988 02 888
Send meldingen 3-4 dager før du kommer til hytta.

Ønsker du at det alltid skal være brøytet til din hytte, må Erik Onstad varsles på mail: erik.onstad@hotmail.no

Ved store snøfall vil man ikke rekke å brøyte til alle hytter.
Da vil hyttene hvor det er folk prioriteres.
Øvrige hytter tas så snart det er kapasitet.