Veidugnad lørdag 19. august 2023

Årets dugnad på veien blir som bestemt på årsmøtet lørdag 19. august.
Vi møtes som vanlig ved trafoen nederst i Brimbakken kl 1000.

I år er de behov for kantklippere, motorsager og grøftegravere. Vi må sørge for at grøfter og stikkrenner er åpne og har god kapasitet.
Vi må også påse at vannet renner ut av veibanen og ikke får renne langs veien og vaske bort grus.

Veien er nå ferdig utbedret, gruset og sloddet etter styrtregnet 25. juli .
(vi målte 43,5mm nedbør denne dagen på vår lokale værstasjon!)

Etter dugnaden blir det samling hos Berte og Tore med pølser og saft.