Ny bro ved Buahaugen

Det jobbes nå for en ny bro ved utløpet av Røyre.

Planleggingen er kommet godt i gang og en prosjektbeskrivelse med tegninger og foto er utarbeidet.
Det er også bygget en modell i skala 1:10 av broen som setter planen skal stilles ut på et sentralt sted i kommunen.

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Broen får en lengde på 15m og en kjørebredde på 5m.
Broen er også et krysningspunkt for skiløypa. Nå blir det bedre plass til løypemaskinen!

Foto/tegning: Kjetil Bjørklund

Fundamentene i hver ende blir av tilhugget stein mens i midten blir fundamentet i form av en tømmerkiste.

Dagens bro begynner å bli i dårlig forfatning. Det er sprekkdannelser i betongen flere steder og den har nådd sin alder.

Man tenker å fjerne deler av fyllingen som går ut til dagens bro. Det vil gi et bredere elveløp og mulighet for å re-etablere gyteplasser for ørret her ved utløpet av Røyre.
Samtidig heves terrenget noe slik at veibanen blir liggende høyere enn nå.

Gjennomføring av prosjektet blir sannsynligvis i 2023.